Strana gotovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Strana gotovina
Stranica:
145.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Poslovanje gotovim novcem u poslovnom je svijetu ograničeno. U tuzemnom pravnom okviru poslovanje gotovim novcem uređeno je propisima koji ponekad uključuju primjenu propisa iz područja deviznog poslovanja kojim se uređuje poslovanje stranom gotovinom kao jednim od oblika stranih sredstava plaćanja.

  1. Uvod
  2. Devizno poslovanje
  3. Rezidentnost
  4. Strana sredstva plaćanja
  5. Rad sa stranom gotovinom
  6. Devizna blagajna
  7. Zaključak
Hashtags:
#Devizno, #Fiskalizacija, #SprječavanjePranjaNovca, #StranaSredstvaPlaćanja