Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2021, str. 174
Izdavanje računa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poljoprivredna djelatnost može se obavljati kroz različite organizacijske oblike a odabir organizacijskog oblika i njegov porezni položaj najvećim dijelom određuju ...

rrif - 9.2021, str. 145
Strana gotovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Poslovanje gotovim novcem u poslovnom je svijetu ograničeno U tuzemnom pravnom okviru poslovanje gotovim novcem uređeno je propisima koji ponekad ...

pip - 9.2021, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Porezni položaj kapare Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije fiskalizacija Prodaja dobara na daljinu i ...

Vijesti
Kako obavljati poljoprivrednu djelatnost?
Srijeda, 11.08.2021.

Planirate započeti obavljanje poljoprivredne djelatnost ali niste sigurni na koji način Pred vama stoji mogućnost odabira jednog od šest mogućih ...

Vijesti
Treba li poljoprivrednik izdavati račun i fiskalizirati ga?
Petak, 09.07.2021.

Obveza izdavanja računa za isporuke u poljoprivredi ovisi o tome tko je prodavatelj a tko kupac što se prodaje i ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Ponedjeljak, 05.07.2021, 410-19/21-02/201

Davatelj: Porezna uprava

pip - 7.2021, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Testiranje za COVID 19 kada ulazi u naknadu kod prefakturiranja usluge Stopa PDV a na prefakturiranu ...

Vijesti
Fiskalizacija prodaje dobara na daljinu
Srijeda, 30.06.2021.

Zbog dvojbi u vezi obveze fiskalizacije računa u slučaju kada hrvatski obveznik preko OSS postupka prodaje dobra fizičkim osobama u ...

Mišljenja
Fiskalizacija računa - OSS
Srijeda, 30.06.2021, 410-01/21-01/1348

Davatelj: Porezna uprava

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
09.06.2021

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati u ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
rrif - 6.2021, str. 151
Plaćanje kreditnim karticama kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Plaćanje kreditnim karticama danas je uobičajeni način plaćanja ne samo gotovinskih računa već i onih koji nose pravo na pretporez ...

Vijesti
Blagajnički maksimum
Subota, 15.05.2021.

Imate li previše gotovine u blagajni Pitanje je to koje vas može zateći ako ste obveznik fiskalizacije Najviša svota gotovine ...

pip - 5.2021, str. 84
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Učenje na daljinu odnosno elektronički obavljene usluge Drugi porezi pristojbe i davanja Fiskalizacija samoposlužnih uređaja ...

Snimka webinara
Izdavanje računa, fiskalizacija i blagajničko poslovanje, trajanje 200 min
Ponedjeljak, 19.04.2021.

Autor: I.P.

rrif - 4.2021, str. 188
Prodaja robe putem automata
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Prodaja robe potrošačima putem prodajnih automata samoposlužnih uređaja je oblik obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica U ovom članku može ...

Mišljenja
Fiskalizacija samoposlužnih uređaj - neovisna o načinu plaćanja
Srijeda, 31.03.2021, 410-01/21-01/616

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2021, str. 79
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Usluga demontaže montaže i puštanja pumpe u pogon nekretnina Organizacija virtualne online konferencije seminare i razne ...

rrif - 1.2021, str. 37
Blagajničko poslovanje u 2021. godini
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Zbog novih uvjeta poslovanja prouzročenih epidemijom bolesti COVID 19 smanjila se uporaba gotovine te se sve više preferira bezgotovinsko plaćanje ...

Mišljenja
Fiskalizacija samoposlužnih uređaja
Srijeda, 16.12.2020, 410-01/20-01/2753

Davatelj: Porezna uprava

pip - 12.2020, str. 113
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Uputa za sastavljanje prijave PDV a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine Drugi porezi pristojbe i ...

rrif - 12.2020, str. 18
Pregled promjena u poreznim zakonima u 2021. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Vlada RH uputila je u saborsku raspravu paket promjena u poreznim zakonima radi njihova usvajanja Promjene se predlažu u ...

Snimka webinara
Specifičnosti poslovanja neprofitnih organizacija, trajanje 160 min
Petak, 13.11.2020.

Autor: I.P.

rrif - 11.2020, str. 132
Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

U ovom se članku daju odgovori na pitanja u vezi s fiskalizacijom samoposlužnih naplatnih uređaja prema Zakonu o fiskalizaciji ...

rrif - 11.2020, str. 72
Računi u poslovanju poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ispostavljanje računa neizostavni je dio poslovanja svakog poduzetnika Računom se dokazuje nastali poslovni događaj ali on je i vjerodostojna ...

pip - 10.2020, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dohodak Donacije uplaćene na račun Vlade RH Digitalizacija putnih naloga i putnih računa elektroničko potpisivanje Propuštanje roka za ...

Mišljenja
Samoposlužni uređaji - fiskalizacija
Četvrtak, 17.09.2020, 417-01/20-01/81

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2020, str. 163
Novosti za obveznike fiskalizacije
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine obveznici fiskalizacije izdavanja računa trebaju na svojim računima obvezno navesti QR kod Od istog ...

Mišljenja
Pojašnjenja kod obveze fiskalizacije pratećih dokumenata
Četvrtak, 30.07.2020, 410-01/20-01/1199

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Fiskalizacija samoposlužnih uređaja
Ponedjeljak, 13.07.2020, 410-01/20-01/1472

Davatelj: Porezna uprava

pip - 7.2020, str. 29
Novele Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Dugoočekivana novela Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom konačno je objavljena u Narodnim novinama Iako su neke njezine odredbe trebale ...

rrif - 7.2020, str. 34
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovom broju donosimo odgovore na aktualna porezna računovodstvena i financijska pitanja koja se u posljednje vrijeme pojavljuju u ...

pip - 6.2020, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Plaćanje PDV na najam prostora ne plaća se ugovorena zakupnina zbog zabrane rada COVID 19 Porez ...

pip - 5.2020, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost PDV pri uvozu dobara obračunsko načelo plaćanja PDV a Oslobođenje od plaćanja PDV a pri nabavi ...

rrif - 5.2020, str. 41
Internetska trgovina s poreznog i računovodstvenog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prodaja robe putem interneta sve je prisutniji oblik prodaje na daljinu a njezine prednosti došle su do punog izražaja ...

Mišljenja
Fiskalizacija ponude koja se naplaćuje transakcijskim putem i dostava oznake o izdavanju pratećeg dokumenta
Utorak, 28.04.2020, 410-01/20-01/1010

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Fiskalizacija pratećih dokumenata
Srijeda, 15.04.2020, 410-01/20-01/489

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2020, str. 193
Fiskalizacija pratećih dokumenata
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 travnja 2020 godine primjenjivat će se odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koje se odnose na ...

rrif - 3.2020, str. 103
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

Za razliku od članaka koji obrađuju određenu temu kod odgovora na pitanja koja su postavili naši čitatelji riječ je ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Sretno u ...

rrif - 11.2019, str. 68
Maloprodaja i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s maloprodajom proizvoda te ...

rrif - 11.2019, str. 15
Računovodstvo poslovanja kreditnim karticama
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Plastični novac zbog svoje je jednostavnosti sveprisutan u domaćim ali i inozemnim plaćanjima Kreditne kartice omogućuju korisniku plaćanje roba ...

rrif - 10.2019, str. 56
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

Računovodstvo 1 Unaprijed plaćeni troškovi promidžbe 2 Računovodstveni i porezni položaj naknadnog popusta koji cesionar odobrava cesusu zbog prijevremenog plaćanja ...

rrif - 6.2019, str. 96
Fiskalizacija u primjeni – pitanja i odgovori
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

U ovom se članku odgovara na pitanja koja se u praksi najčešće pojavljuju u vezi s tumačenjem Zakona o ...

rrif - 3.2019, str. 152
Aktualna pitanja o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Miroslav ROKSANDIĆ , mag. oec.

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je u primjeni od 1 siječnja 2013 godine fiskalizacija je postupak ...

pip - 2.2019, str. 43
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

Fiskalizacija se u Republici Hrvatskoj dalje RH primjenjuje od 1 siječnja 2013 godine stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u ...

rrif - 12.2018, str. 72
Prodaja robe putem internetske trgovine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prodaja robe putem interneta sve je značajniji oblik prodaje na daljinu U internetskom okruženju ona postaje zanimljiva i hrvatskim ...

rrif - 11.2018, str. 170
Obrtnici kao ovlašteni mjenjači
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mjenjački poslovi su poslovi koji se mogu obavljati na temelju deviznih propisa Mjenjačkim se poslovima osim banaka mogu baviti ...

rrif - 11.2018, str. 35
Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja – automata
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Samoposlužni uređaji automati za prodaju toplih i hladnih napitaka te grickalica sve su više zastupljeni u trgovačkim društvima zdravstvenim ...

rrif - 10.2018, str. 146
Poslovanje obrtnika mesara
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovanje mesara može se obavljati kao trgovačka ili prerađivačka djelatnost S pravnog motrišta ta se djelatnost može obavljati kao ...

rrif - 9.2018, str. 182
Fiskalizacija u neprofitnom okruženju
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne organizacije načelno nisu obveznici fiskalizacije No neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarske djelatnosti i po toj su osnovi obveznici ...