Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 1.2021, str. 79
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Usluga demontaže montaže i puštanja pumpe u pogon nekretnina Organizacija virtualne online konferencije seminare i razne ...

rrif - 1.2021, str. 37
Blagajničko poslovanje u 2021. godini
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Zbog novih uvjeta poslovanja prouzročenih epidemijom bolesti COVID 19 smanjila se uporaba gotovine te se sve više preferira bezgotovinsko plaćanje ...

pip - 12.2020, str. 113
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Uputa za sastavljanje prijave PDV a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine Drugi porezi pristojbe i ...

rrif - 12.2020, str. 18
Pregled promjena u poreznim zakonima u 2021. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Vlada RH uputila je u saborsku raspravu paket promjena u poreznim zakonima radi njihova usvajanja Promjene se predlažu u ...

rrif - 11.2020, str. 132
Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

U ovom se članku daju odgovori na pitanja u vezi s fiskalizacijom samoposlužnih naplatnih uređaja prema Zakonu o fiskalizaciji ...

rrif - 11.2020, str. 72
Računi u poslovanju poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ispostavljanje računa neizostavni je dio poslovanja svakog poduzetnika Računom se dokazuje nastali poslovni događaj ali on je i vjerodostojna ...

pip - 10.2020, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dohodak Donacije uplaćene na račun Vlade RH Digitalizacija putnih naloga i putnih računa elektroničko potpisivanje Propuštanje roka za ...

Mišljenja
Samoposlužni uređaji - fiskalizacija
Četvrtak, 17.09.2020, 417-01/20-01/81

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2020, str. 163
Novosti za obveznike fiskalizacije
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine obveznici fiskalizacije izdavanja računa trebaju na svojim računima obvezno navesti QR kod Od istog ...

Mišljenja
Pojašnjenja kod obveze fiskalizacije pratećih dokumenata
Četvrtak, 30.07.2020, 410-01/20-01/1199

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Fiskalizacija samoposlužnih uređaja
Ponedjeljak, 13.07.2020, 410-01/20-01/1472

Davatelj: Porezna uprava

pip - 7.2020, str. 29
Novele Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Dugoočekivana novela Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom konačno je objavljena u Narodnim novinama Iako su neke njezine odredbe trebale ...

rrif - 7.2020, str. 34
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovom broju donosimo odgovore na aktualna porezna računovodstvena i financijska pitanja koja se u posljednje vrijeme pojavljuju u ...

pip - 6.2020, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Plaćanje PDV na najam prostora ne plaća se ugovorena zakupnina zbog zabrane rada COVID 19 Porez ...

pip - 5.2020, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost PDV pri uvozu dobara obračunsko načelo plaćanja PDV a Oslobođenje od plaćanja PDV a pri nabavi ...

rrif - 5.2020, str. 41
Internetska trgovina s poreznog i računovodstvenog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prodaja robe putem interneta sve je prisutniji oblik prodaje na daljinu a njezine prednosti došle su do punog izražaja ...

Mišljenja
Fiskalizacija ponude koja se naplaćuje transakcijskim putem i dostava oznake o izdavanju pratećeg dokumenta
Utorak, 28.04.2020, 410-01/20-01/1010

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Fiskalizacija pratećih dokumenata
Srijeda, 15.04.2020, 410-01/20-01/489

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2020, str. 193
Fiskalizacija pratećih dokumenata
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 travnja 2020 godine primjenjivat će se odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koje se odnose na ...

rrif - 3.2020, str. 103
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

Za razliku od članaka koji obrađuju određenu temu kod odgovora na pitanja koja su postavili naši čitatelji riječ je ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
rrif - 11.2019, str. 68
Maloprodaja i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s maloprodajom proizvoda te ...

rrif - 11.2019, str. 15
Računovodstvo poslovanja kreditnim karticama
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Plastični novac zbog svoje je jednostavnosti sveprisutan u domaćim ali i inozemnim plaćanjima Kreditne kartice omogućuju korisniku plaćanje roba ...

rrif - 10.2019, str. 56
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

Računovodstvo 1 Unaprijed plaćeni troškovi promidžbe 2 Računovodstveni i porezni položaj naknadnog popusta koji cesionar odobrava cesusu zbog prijevremenog plaćanja ...

rrif - 6.2019, str. 96
Fiskalizacija u primjeni – pitanja i odgovori
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

U ovom se članku odgovara na pitanja koja se u praksi najčešće pojavljuju u vezi s tumačenjem Zakona o ...

rrif - 3.2019, str. 152
Aktualna pitanja o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Miroslav ROKSANDIĆ , mag. oec.

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji je u primjeni od 1 siječnja 2013 godine fiskalizacija je postupak ...

pip - 2.2019, str. 43
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

Fiskalizacija se u Republici Hrvatskoj dalje RH primjenjuje od 1 siječnja 2013 godine stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji u ...

rrif - 12.2018, str. 72
Prodaja robe putem internetske trgovine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prodaja robe putem interneta sve je značajniji oblik prodaje na daljinu U internetskom okruženju ona postaje zanimljiva i hrvatskim ...

rrif - 11.2018, str. 170
Obrtnici kao ovlašteni mjenjači
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mjenjački poslovi su poslovi koji se mogu obavljati na temelju deviznih propisa Mjenjačkim se poslovima osim banaka mogu baviti ...

rrif - 11.2018, str. 35
Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja – automata
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Samoposlužni uređaji automati za prodaju toplih i hladnih napitaka te grickalica sve su više zastupljeni u trgovačkim društvima zdravstvenim ...

rrif - 10.2018, str. 146
Poslovanje obrtnika mesara
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovanje mesara može se obavljati kao trgovačka ili prerađivačka djelatnost S pravnog motrišta ta se djelatnost može obavljati kao ...

rrif - 9.2018, str. 182
Fiskalizacija u neprofitnom okruženju
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne organizacije načelno nisu obveznici fiskalizacije No neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarske djelatnosti i po toj su osnovi obveznici ...

rrif - 9.2018, str. 42
Računovodstveno praćenje ugostiteljske djelatnosti (cafe-bar)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ugostiteljska je djelatnost sve više zastupljena kao djelatnost koju obavljaju trgovačka društva odnosno obveznici poreza na dobitak Riječ je ...

Mišljenja
Udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost, upit u svezi radnog vremena i fiskalizacije
Ponedjeljak, 04.09.2017, 410-01/17-01/2087

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2017, str. 127
Fiskalizacija – podsjetnik za obveznike fiskalizacije
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Iako se fiskalizacija u prometu gotovinom u RH primjenjuje još od 2013 godine i poznata su pravila za obveznike ...

rrif - 6.2017, str. 122
Promjene u fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1. srpnja 2017. godine
Autor: Tatjana ROMANČUK , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom donio je određene izmjene i novosti u provedbi ...

rrif - 1.2017, str. 178
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovanje s gotovinom okosnica je blagajničkog poslovanja Blagajničko poslovanje uređeno je odredbama više propisa čija je osnovna karakteristika ograničavanje ...

rrif - 6.2016, str. 138
Oporezivanje sezonskih obrta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obavljanje samostalne djelatnosti onako kako to čine obrtničke djelatnosti uobičajeno se provodi poslujući cijelo porezno razdoblje No radi manjih troškova ...

rrif - 10.2015, str. 185
Obračunska plaćanja kod samostalnih djelatnosti
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obračunska plaćanja predstavljaju namirivanje međusobnih novčanih potraživanja i obveza između sudionika platnog prometa bez uporabe novca Obavljaju se kompenzacijom cesijom ...

rrif - 1.2015, str. 185
Oporezivanje dobitka neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da se od prosinca 2014 primjenjuje nešto drukčiji sustav oporezivanja dobitka kojim su neprofitne organizacije prozvane ...

rrif - 10.2014, str. 44
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Iako se propisima nastoji ograničiti korištenje gotovinom u poslovanju poduzetnika blagajničko je poslovanje i dalje bitan dio poslovanja obveznika poreza ...

Mišljenja
Usluge hoteljera i fiskalizacija računa
Srijeda, 02.07.2014, 410-19/14-01/47

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2013, str. 46
Izdavanje računa u udrugama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Udruge kao neprofitne pravne osobe u pravilu nisu osnovane sa svrhom ostvarivanja dobitka no neovisno o navedenom one mogu ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – predujmovi
Ponedjeljak, 28.10.2013, 410-01/13-01/2851

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom – plaćanje karticama
Ponedjeljak, 02.09.2013, 410-01/13-01/3186

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Fiskalizacija u prometu gotovinom – prodaja dnevnog tiska, duhana, lutrije i dr.
Petak, 30.08.2013, 410-01/13-01/3104

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Fiskalizacija u prometu gotovinom – prigodna prodaja rukotvorina članicama udruge
Utorak, 20.08.2013, 410-01/13-01/2656

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2013, str. 74
Proračunske osobe – ispostavljanje računa
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Iako proračunske osobe nisu osnovane sa svrhom ostvarivanja dobitka one mogu uz ispunjenje određenih kriterija obavljati gospodarsku djelatnosti Ako proračunska ...

Mišljenja
Primjena čl. 54.b (Izuzeće od obveze izdavanja računa) Općeg poreznog zakona
Utorak, 09.07.2013, 410-01/13-01/2532

Davatelj: Porezna uprava