Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2024, str. 25
Računovodstvo nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Korisnik usluga može dobro nagraditi obavljenu uslugu ostavljanjem napojnice pružatelju usluge Od 1 siječnja ove godine u poreznom je sustavu ...

Pror - 1.2024, str. 44
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Regionalni razvoj Proračun Jedinstveni račun državnog proračuna Fiskalno izravnanje Porezi Fiskalizacija Odgoj i obrazovanje ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 12.2023, str. 176
Predmet poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže možebitne predmete poreznog nadzora primjenom poreznih propisa i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

rrif - 11.2023, str. 213
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cijene socijalnih usluga Fiskalizacija u prometu gotovinom Doprinosi za obvezna osiguranja Zdravstvena zaštita Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Lokalne ...

rrif - 11.2023, str. 27
Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom objavljene u Nar nov br 114 23 stupit će na snagu ...

pip - 11.2023, str. 3
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U Narodnim novinama br 114 23 od 4 listopada 2023 godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

rrif - 9.2023, str. 126
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu zapošljavati učenike i studente na redovnom i izvanrednom školovanju na srednjim ...

rrif - 9.2023, str. 65
Odgovori na pitanja iz prakse

Dinamično poduzetništvo traži odgovore na brojna pitanja koja im se pojavljuju u praksi Ukupno gledajući propisi uređuju svaku poduzetničku aktivnost ...

rrif - 8.2023, str. 136
Dostava podataka u sustav fiskalizacije
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Rad prodajnih objekata s kupcima obavlja se tijekom radnog vremena čiji raspored određuje poduzetnik samostalno Izmjene i dopune Zakona o ...

rrif - 8.2023, str. 47
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na reklasifikaciju nekretnina ...

rrif - 7.2023, str. 149
Fiskalizacija kod sportskih klubova
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Sportski klubovi koji su neprofitne organizacije nisu obveznici fiskalizacije ako isključivo obavljaju svoju primarnu neprofitnu djelatnost No ako obavljaju i ...

rrif - 7.2023, str. 10
Prikaz najavljenih izmjena u porezima, doprinosima (MIO) i fiskalizaciji
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na eSavjetovanju su objavljeni nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti najavljeni šesti krug porezne reforme U ovom će ...

pip - 7.2023, str. 3
Prikaz najavljene porezne reforme
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana krajem lipnja prihvaćeni su nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti ...

Vijesti
Prijava radnih nedjelja u sustav fiskalizacije
Petak, 30.06.2023.

Porezna uprava uputila je obavijest obveznicima fiskalizacije u vezi prijave radnih nedjelja kod trgovaca na koje se primjenjuje ograničenje u ...

Snimka webinara
Primitci sportaša i poslovanje sportskih klubova, trajanje 230 min
Srijeda, 24.05.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti, trajanje 270 min
Četvrtak, 02.02.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 1.2023, str. 19
Blagajničko poslovanje u 2023. godini
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Uvođenje eura kao službene valute u RH od 1 siječnja 2023 godine odražava se na blagajničko poslovanje posebice kod onih ...

rrif - 12.2022, str. 34
Blagajnički maksimum nakon uvođenja eura i ostale izmjene u vezi s fiskalizacijom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

 1. Blagajnički maksimum i dvojni optjecaj
 2. Organizacijski dijelovi za potrebe fiskalizacije

rrif - 12.2022, str. 29
Izmjene poreznih propisa i njihova usklađenja zbog uvođenja eura

U sljedećih nekoliko članaka donosimo pregled izmjena najznačajnijih propisa u području oporezivanja Gotovo sve izmjene i usklađenja propisa zbog uvođenja ...

rrif - 8.2022, str. 141
Fiskalizacija – pitanja i odgovori
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Fiskalizacija je neizostavni dio svakodnevnog poslovanja poduzetnika Riječ je o obveznicima poreza na dobitak i poreza na dohodak čija djelatnost ...

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
rrif - 1.2022, str. 118
Što donose izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom čija primjena počinje od 1 siječnja ove godine mijenja ...

rrif - 1.2022, str. 15
Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prodaja putem samoposlužnih uređaja odnosno različitih vrsta automata u doba pandemije prouzročene virusom COVID 19 doživjela je svoj novi procvat ...

Vijesti
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
Utorak, 26.10.2021.

Nova knjiga obiteljska poljoprivredna gospodarstva u izdanju RRiF a podjednako je korisna za poljoprivredne proizvođače obveznike poreza na dohodak i ...

rrif - 9.2021, str. 174
Izdavanje računa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poljoprivredna djelatnost može se obavljati kroz različite organizacijske oblike a odabir organizacijskog oblika i njegov porezni položaj najvećim dijelom određuju ...

rrif - 9.2021, str. 145
Strana gotovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Poslovanje gotovim novcem u poslovnom je svijetu ograničeno U tuzemnom pravnom okviru poslovanje gotovim novcem uređeno je propisima koji ponekad ...

pip - 9.2021, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Porezni položaj kapare Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije fiskalizacija Prodaja dobara na daljinu i ...

Vijesti
Kako obavljati poljoprivrednu djelatnost?
Srijeda, 11.08.2021.

Planirate započeti obavljanje poljoprivredne djelatnost ali niste sigurni na koji način Pred vama stoji mogućnost odabira jednog od šest mogućih ...

Vijesti
Treba li poljoprivrednik izdavati račun i fiskalizirati ga?
Petak, 09.07.2021.

Obveza izdavanja računa za isporuke u poljoprivredi ovisi o tome tko je prodavatelj a tko kupac što se prodaje i ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Ponedjeljak, 05.07.2021, 410-19/21-02/201

Davatelj: Porezna uprava

pip - 7.2021, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Testiranje za COVID 19 kada ulazi u naknadu kod prefakturiranja usluge Stopa PDV a na prefakturiranu ...

Vijesti
Fiskalizacija prodaje dobara na daljinu
Srijeda, 30.06.2021.

Zbog dvojbi u vezi obveze fiskalizacije računa u slučaju kada hrvatski obveznik preko OSS postupka prodaje dobra fizičkim osobama u ...

Mišljenja
Fiskalizacija računa - OSS
Srijeda, 30.06.2021, 410-01/21-01/1348

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2021, str. 151
Plaćanje kreditnim karticama kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Plaćanje kreditnim karticama danas je uobičajeni način plaćanja ne samo gotovinskih računa već i onih koji nose pravo na pretporez ...

Vijesti
Blagajnički maksimum
Subota, 15.05.2021.

Imate li previše gotovine u blagajni Pitanje je to koje vas može zateći ako ste obveznik fiskalizacije Najviša svota gotovine ...

pip - 5.2021, str. 84
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Učenje na daljinu odnosno elektronički obavljene usluge Drugi porezi pristojbe i davanja Fiskalizacija samoposlužnih uređaja ...

rrif - 4.2021, str. 188
Prodaja robe putem automata
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Prodaja robe potrošačima putem prodajnih automata samoposlužnih uređaja je oblik obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica U ovom članku može ...

Mišljenja
Fiskalizacija samoposlužnih uređaj - neovisna o načinu plaćanja
Srijeda, 31.03.2021, 410-01/21-01/616

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2021, str. 79
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Usluga demontaže montaže i puštanja pumpe u pogon nekretnina Organizacija virtualne online konferencije seminare i razne ...

rrif - 1.2021, str. 37
Blagajničko poslovanje u 2021. godini
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Zbog novih uvjeta poslovanja prouzročenih epidemijom bolesti COVID 19 smanjila se uporaba gotovine te se sve više preferira bezgotovinsko plaćanje ...

Mišljenja
Fiskalizacija samoposlužnih uređaja
Srijeda, 16.12.2020, 410-01/20-01/2753

Davatelj: Porezna uprava

pip - 12.2020, str. 113
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Uputa za sastavljanje prijave PDV a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine Drugi porezi pristojbe i ...

rrif - 12.2020, str. 18
Pregled promjena u poreznim zakonima u 2021. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Vlada RH uputila je u saborsku raspravu paket promjena u poreznim zakonima radi njihova usvajanja Promjene se predlažu u ...

rrif - 11.2020, str. 132
Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

U ovom se članku daju odgovori na pitanja u vezi s fiskalizacijom samoposlužnih naplatnih uređaja prema Zakonu o fiskalizaciji ...

rrif - 11.2020, str. 72
Računi u poslovanju poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ispostavljanje računa neizostavni je dio poslovanja svakog poduzetnika Računom se dokazuje nastali poslovni događaj ali on je i vjerodostojna ...

pip - 10.2020, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dohodak Donacije uplaćene na račun Vlade RH Digitalizacija putnih naloga i putnih računa elektroničko potpisivanje Propuštanje roka za ...

Mišljenja
Samoposlužni uređaji - fiskalizacija
Četvrtak, 17.09.2020, 417-01/20-01/81

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2020, str. 163
Novosti za obveznike fiskalizacije
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine obveznici fiskalizacije izdavanja računa trebaju na svojim računima obvezno navesti QR kod Od istog ...