Plaćanje kreditnim karticama kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2021
Članak:
Plaćanje kreditnim karticama kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Plaćanje kreditnim karticama danas je uobičajeni način plaćanja ne samo gotovinskih računa, već i onih koji nose pravo na pretporez. Kreditnim karticama poduzetnici mogu plaćati i račune koji glase na svotu veću od 5.000,00 kn, ali svi računi plaćeni kreditnom karticom moraju se fiskalizirati. Tehnika poslovanja kreditnim karticama jednaka je za sve poduzetnike, neovisno o tome jesu li obveznici poreza na dohodak ili dobitak. Međutim, kod obrtnika i slobodnih zanimanja – obveznika poreza na dohodak, postoje određene specifičnosti s poreznog motrišta i s motrišta bilježenja ovih poslovnih događaja u Knjizi primitaka i izdataka.

  1. Uvod
  2. Prodaja na kreditne kartice
  3. Plaćanje ulaznih računa kreditnom karticom
  4. Zaključak
Hashtags:
#Fiskalizacija, #KreditneKartice, #Obrtnici