Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima

Časopis: Pravo i porezi - 11.2023
Članak:
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Stranica:
3.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Sažetak:

U Narodnim novinama br. 114/23. od 4. listopada 2023. godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna porezna reforma. Promjene donose novosti u području obračuna i oporezivanju plaća i drugih dohodaka, oporezivanju porezom na dobitak i porezom na dodanu vrijednost, fiskalizaciji računa i naplati lokalnih poreza. Većina tih promjena bit će u primjeni od 1. siječnja 2024. godine, ali neke od njih stupile su na snagu već 12. listopada 2023. godine.

U ovome članku objašnjavamo izmjene u navedenim područjima koje donose objavljeni zakoni. I dalje ostaju otvorena pitanja provedbe pojedinih promjena i novosti, a to će biti poznato tek nakon objave pravilnika koji bi također mogli donijeti neke bitne promjene. O tome ćemo pisati u sljedećem broju časopisa.

  1. Izmjene u obračunu plaća, poreza na dohodak i doprinosima
  2. Izmjene Zakona o porezu na dobitak
  3. Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost
  4. Izmjene Zakona o lokalnim porezima
  5. Izmjene Zakona o fiskalizaciji
Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #DrugiDohodak, #Fiskalizacija, #LokalniPorezi, #PDV, #Plaće, #PoreznaReforma2024