Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
106.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Porezni položaj kapare
  • Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije – fiskalizacija
  • Prodaja dobara na daljinu i elektronički obavljene usluge unutar Europske unije – mali porezni obveznik
  • Prodaja dobara na daljinu – primjena OSS-a i IOSS-a

Porez na dohodak

  • Obveza plaćanja poreza i uračunavanje inozemnog poreza plaćenog u Australiji za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

Hashtags: