Pravo i porezi 9/2021

Tiskano izdanje 124,30 kn
Web izdanje 113,00 kn
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni – srpanj 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Nova Uredba o uredskom poslovanju
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Elektronička ovrha
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Novi Zakon o gospodarenju otpadom
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Pregled poreznih politika u državama članicama EU-a (2021.)
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ
Zapošljavanje korisnika obiteljske mirovine prema noveli Zakona o mirovinskom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rad volontera – zakonska novela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovinom radnog vremena – aktualnosti u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Četverodnevni radni tjedan
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Mogućnost prijeboja, cesije i drugih obračunskih plaćanja kad je nad jednim od sudionika otvoren (pred)stečajni postupak
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Prorogacijska klauzula u potrošačkom ugovoru
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.
Strateške tužbe protiv djelovanja javnosti (SLAPP)
Autori: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Helena KUGLER , mag. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:
Tumačenja i stajališta - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Autor:
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor: