Pravo i porezi

Tiskano izdanje 124,30 kn
E-izdanje 113,00 kn
Uvodnik glavnog urednika
pip - 9.2021, str. 2
Nova Uredba o uredskom poslovanju
pip - 9.2021, str. 10
Elektronička ovrha
pip - 9.2021, str. 15
Novi Zakon o gospodarenju otpadom
pip - 9.2021, str. 31
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
pip - 9.2021, str. 39
Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala
pip - 9.2021, str. 46
Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)
pip - 9.2021, str. 50
Pregled poreznih politika u državama članicama EU-a (2021.)
pip - 9.2021, str. 62
Zapošljavanje korisnika obiteljske mirovine prema noveli Zakona o mirovinskom osiguranju
pip - 9.2021, str. 70
Rad volontera – zakonska novela
pip - 9.2021, str. 73
Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovinom radnog vremena – aktualnosti u školskim ustanovama
pip - 9.2021, str. 81
Četverodnevni radni tjedan
pip - 9.2021, str. 85
Mogućnost prijeboja, cesije i drugih obračunskih plaćanja kad je nad jednim od sudionika otvoren (pred)stečajni postupak
pip - 9.2021, str. 89
Prorogacijska klauzula u potrošačkom ugovoru
pip - 9.2021, str. 96
Strateške tužbe protiv djelovanja javnosti (SLAPP)
pip - 9.2021, str. 100
Jezik u pravu
pip - 9.2021, str. 105
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 9.2021, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 9.2021, str. 110
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 9.2021, str. 114
Tumačenja i stajališta - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
pip - 9.2021, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 9.2021, str. 118
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 9.2021, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 9.2021, str. 140