Rad volontera – zakonska novela

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Rad volontera – zakonska novela
Stranica:
73.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Volonterstvo kao društveno koristan rad utemeljen na izboru s izraženim obilježjima demokracije, ozakonjen je u suvremenim demokracijama. U nas zakonodavni okvir takva rada predstavlja Zakon o volonterstvu, koji je na snazi već gotovo petnaest godina. Otkako je usvojen, taj je Zakon sada drugi put noveliran, a odgovori na neka od pitanja vezana za novele, predmet su ovog članka.

 1. Uvod
 2. Što je predmet uređenja novela Zakona o volonterstvu
 3. Tko je volonter
 4. Što je volontiranje
 5. Tko su ostali subjekti volontiranja prema Zakonu o volonterstvu
 6. Koji su oblici volontiranja
 7. Koja su načela volontiranja
 8. Koji je pravni posao koji predstavlja temelj volontiranja
 9. Koje su novosti vezana za dopušteno trajanje volonterstva i zabrane volontiranja
 10. Što je program volonterskog centra
 11. Ima li novosti vezanih za savjetodavna i druga nadležna tijela
 12. Ima li novosti vezanih za sankcije iz Zakona o volonterstvu

Hashtags:
#RadVolontera, #Volontiranje