Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Volontiranje poslovnog subjekta
Ponedjeljak, 20.09.2021.

Može li poslovni subjekt volontirati i koji je pravni temelj volontiranja Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu u naš ...

rrif - 9.2021, str. 182
Zadnje novele Zakona o volonterstvu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Volonterstvo je u nas uređeno u više propisa No bez obzira na to o kojoj je regulativi riječ karakteriziraju ga ...

pip - 9.2021, str. 73
Rad volontera – zakonska novela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Volonterstvo kao društveno koristan rad utemeljen na izboru s izraženim obilježjima demokracije ozakonjen je u suvremenim demokracijama U nas zakonodavni ...

Vijesti
Što donose izmjene i dopune Zakona o volonterstvu?
Utorak, 31.08.2021.

Nakon nešto više od četrnaest godina primjene odnosno otkako je stupio na snagu Zakon o volonterstvu pristupilo se izradi drugih ...

rrif - 12.2020, str. 93
Nadoknada troškova volonterima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Volonteri dobrovoljno ulažu svoje vrijeme trud i znanje za opće dobro Za svoj rad ne uvjetuju isplatu novčane naknade ...

Pitanja i odgovori
Obavljanje volonterskih aktivnosti (volonteri)
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Neprofitna smo udruga i uskoro organiziramo volontiranje Zanima nas koje sve osobe mogu za nas obavljati volonterske aktivnosti odnosno biti ...

rrif - 3.2019, str. 246
Izvještavanje o volonterima za 2018. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Svi organizatori volontiranja koji su tijekom 2018 godine organizirali i provodili aktivnosti vezane uz volontiranje obvezni su o tim ...

pip - 10.2018, str. 76
Uvjeti volontiranja stranaca u svjetlu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Autor u članku prikazuje uvjete za rad volontera stranaca u Republici Hrvatskoj dalje RH a čiji je ulazak i rad ...

rrif - 8.2018, str. 192
Oblici obavljanja rada bez prava na naknadu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u članku razmatra pravne odnose kojima je predmet obavljanje rada a koji se ne mogu smatrati radnim odnosom ...

Pitanja i odgovori
Obavljanje rada bez zasnivanja radnog odnosa
Srijeda, 09.05.2018.

Može li fizička osoba obavljati poslove bez zasnivanja radnog odnosa i bez prava na novčanu naknadu volontiranje u trgovačkom društvu ...

pip - 5.2018, str. 99
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Ugovor o zajmu pravo na kamatu Ako sklopljeni ugovor o zajmu ima elemente trgovačkog ugovora zajmoprimac duguje kamate iako ...

Vijesti
Rok za dostavu izvješća o organiziranom volontiranju
Srijeda, 28.02.2018.

Organizatori volontiranja izvješće o organiziranom volontiranju dostavljaju putem aplikacije koja je dostupna na adresi volonteri mdomsp hr Izvještajno razdoblje ...

rrif - 2.2018, str. 287
Izvještavanje o volonterima za 2017. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Organizatori volontiranja obvezni su podnijeti izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima vezanim uz volontere za 2017 godinu najkasnije do ...

Mišljenja
Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje
Utorak, 18.04.2017, 410-01/17-01/124

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Rok za dostavu izvješća o organiziranom volontiranju
Petak, 26.02.2016.

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih www mspm hr objavljena je vijest kojom se izvješćuje o novom roku za ...

rrif - 8.2015, str. 55
Naknade troškova volonterima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Volontirati znači dobrovoljno uložiti svoje vrijeme trud i znanje za opće dobro bez uvjetovanja isplate novčane naknade ili neke druge ...

rrif - 7.2015, str. 182
Organiziranje i provedba volontiranja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ulažući svoje vrijeme i znanje volonteri pridonose društvenom razvoju ali i općenito poboljšanju kvalitete života Svaka fizička osoba u Republici ...

rrif - 6.2015, str. 187
Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor kojim se zasniva odnos stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa temelj je zasnivanja takvog odnosa S obzirom ...

pip - 3.2014, str. 57
Aktualnosti u radu volontera
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Mogućnost volontiranja obavljanja određenog posla bez isplate naknade od strane poslodavca odnosno organizatora volontiranja u nas je u izvjesnom smislu ...

Pitanja i odgovori
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
Subota, 01.05.2010.

Može li osoba koja ima ugovor o stručnom osposobljavanju za rad s poslodavcem sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem ...

rrif - 11.2007, str. 185
Volontiranje prema Zakonu o volonterstvu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U Republici Hrvatskoj se primjenjuje zakon kojim se uređuje aktivnost za nečiju dobrobit a od interesa za RH koja dovodi ...

pip - 10.2007, str. 24
Uređenje pravnog položaja volontera prema Zakonu o volonterstvu
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Sredinom lipnja 2007 godine stupio je na snagu Zakon o volonterstvu Ovim se Zakonom zapravo uređuje volontiranje kao dragovoljno ulaganje ...