Prorogacijska klauzula u potrošačkom ugovoru

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Prorogacijska klauzula u potrošačkom ugovoru
Stranica:
96.
Autor/i:
Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Stranke u parničnom postupku nerijetko ističu prigovor mjesne nenadležnosti i sporazum stranka o mjesnoj nadležnosti suda. Riječ je uglavnom o potrošačkim ugovorima između fizičkih osoba, s jedne strane, i banaka, financijskih institucija ili davatelja telekomunikacijskih usluga, s druge strane. U navedenim je postupcima sporno je li među strankama sklopljena valjana prorogacijska klauzula. Iz prakse domaćih sudova razvidno je kako imaju različit pristup kad je riječ o prigovoru mjesne nenadležnosti i prorogacijskoj klauzuli te je valjanost prorogacijske klauzule i povod za brojne odluke Europskog suda.

  1. Uvod
  2. Sporazum o mjesnoj nadležnosti
  3. Potrošač i trgovac (prodavatelj ili pružatelj usluga)
  4. Ugovorne odredbe o kojima se nije pojedinačno pregovaralo
  5. Mjesna nadležnost
  6. Praksa Europskog suda
  7. Praksa domaćih sudova
  8. Zaključak
Hashtags:
#PotrošačkiUgovori, #ProrogacijskaKlauzula