Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)
Stranica:
50.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u razlikujemo oslobođenja u tuzemstvu, oslobođenja pri isporukama dobara unutar EU-a, oslobođenja pri izvozu dobara (u treće zemlje) i oslobođenja koja su izjednačena s izvozom, oslobođenja pri uvozu dobara, za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu te oslobođenja za usluge posredovanja. Pritom porezni obveznici trebaju zadovoljiti propisane uvjete za oslobođenje koji proizlaze kako iz propisa o PDV-u tako i iz carinskih propisa. O posebnostima oslobođenih prometa može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Oslobođenja za sve poduzetnike koji obavljaju isporuke iz čl. 39. Zakona o pdv-u
  3. Oslobođenje za ostale djelatnosti
  4. Oslobođenja za transakcije unutar EU-a
  5. Oslobođenja pri uvozu
  6. Oslobođenja pri izvozu dobara
Hashtags: