Tumačenja i stajališta - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
  • Zdravstvena zaštita inozemnih osiguranika koji privremeno borave na području RH - Uputa za postupanje
  • Postupak utvrđivanja koronavirusne bolesti kao profesionalne bolesti – Uputa o postupanju
Hashtags: