Novi Zakon o gospodarenju otpadom

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Novi Zakon o gospodarenju otpadom
Stranica:
31.
Autor/i:
Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Autor u članku daje osvrt na dio odredaba novog Zakona o gospodarenju otpadom, kojim se u područje gospodarenja otpadom u hrvatskom zakonodavstvu uvode pravila propisana recentnim direktivama EU-a, uz doradu nekih postojećih rješenja, propisivanje novih zakonskih mogućnosti i prenošenje određenih rješenja iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Ovaj je članak prvi u nizu serije tekstova o gospodarenju otpadom. Drugi članak u ovoj seriji problematizirat će pitanje hoće li odredbe o načinu izračuna cijene javne usluge omogućiti obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način. Treći članak u seriji analizirat će poticajnu naknadu i druga pitanja.

 1. Uvodni osvrt
 2. Usklađivanje s direktivama EU-a
 3. Proširena odgovornost proizvođača jednokratne plastike
 4. Nova zakonodavna rješenja
 5. Centar za gospodarenje otpadom
 6. Centar za ponovnu uporabu
 7. Zabranjena postupanja s otpadom
 8. Opća obveza odvojenog sakupljanja otpada
 9. Prateći list i e-ONTO
 10. Obveza čuvanja i davanja uvida u podatke o gospodarenju otpadom
 11. Zabrana odlaganja otpada na odlagalištima
 12. Uvjeti za ukidanje statusa otpada i miješanje opasnog otpada
 13. Integrirana mreža postrojenja za obradu miješanoga komunalnog otpada
 14. Posebne kategorije otpada
 15. Otpadni mulj i otpadni ribolovni alati
 16. Otpad iz rudarske industrije
 17. Ciljevi gospodarenja otpadom
 18. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
 19. Zaključne napomene

Hashtags:
#GospodarenjeOtpadom