Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2021, str. 24
Novi Zakon o gospodarenju otpadom – jesmo li riješili sva otvorena pitanja financiranja sustava?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku daje osvrt na dio odredaba novog Zakona o gospodarenju otpadom kojim se u područje gospodarenja otpadom u ...

pip - 9.2021, str. 31
Novi Zakon o gospodarenju otpadom
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku daje osvrt na dio odredaba novog Zakona o gospodarenju otpadom kojim se u područje gospodarenja otpadom u ...

rrif - 12.2020, str. 296
Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Autor u članku daje skraćeni prikaz najznačajnijih promjena koje donosi novi Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je u primjeni ...

rrif - 11.2020, str. 64
Otkup otpada od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovina na malo otpadom sve se više razvija a jedan od važnih pokretača ove djelatnosti je i jačanje ekološke ...

pip - 7.2020, str. 33
Gospodarenje miješanim komunalnim otpadom – problemi i izazovi
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na probleme u izgradnji sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj kroz pogled na donesenu Uredbu ...