Novi Zakon o gospodarenju otpadom – završni osvrt

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Novi Zakon o gospodarenju otpadom – završni osvrt
Stranica:
78.
Autor/i:
Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Autor u članku daje završni osvrt na novi Zakon o gospodarenju otpadom, kojim se nadograđuje uređenje na području gospodarenja otpadom u hrvatskom zakonodavstvu, što je potaknuto stavljanjem izvan snage Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, ali i rastućim potrebama da se u uređenje unesu iskustvena rješenja te pokuša urediti normativni okvir na neuralgičnim točkama o kojima ovisi održivost sustava gospodarenja otpadom.

  1. Uvodni osvrt
  2. Zaključak
  3. Nusproizvod ili otpad
  4. Odlagališna renta za stanovnike u blizini odlagališta
  5. Naknada za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave
  6. Naknada gospodarenja otpadom u sklopu sustava proširene odgovornosti proizvođača proizvoda
  7. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
  8. Ovlasti komunalnog redara
  9. Prekršajne odredbe
  10. Zaključak
Hashtags:
#GospodarenjeOtpadom, #Otpad