Gospodarenje miješanim komunalnim otpadom – problemi i izazovi

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Gospodarenje miješanim komunalnim otpadom – problemi i izazovi
Stranica:
33.
Autor/i:
Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Autor se u članku osvrće na probleme u izgradnji sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj kroz pogled na donesenu Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom iz 2017. godine kao akta kojemu je svrha osigurati mogućnosti korištenja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivoga komunalnog otpada s novelom iz 2019. godine, u svjetlu postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe koji su pokrenuli udruženi isporučitelji usluge, s jedne strane, i udruge potrošača, s druge strane.

1. Uvodni osvrt
2. Postupak za ocjenu suglasnosti Uredbe s Ustavom RH
3. Problemi gospodarenja otpadom u RH
4. Struktura cijene javne usluge
5. Način pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada – različita rješenja – slučajno izabrani gradovi i općine
6. Način pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada – različita rješenja – najveći gradovi
7. Zaključne napomene

Hashtags:
#GospodarenjeOtpadom, #KomunalniOtpad, #MiješaniKomunalniOtpad, #Pravo