Pravo i porezi 7/2020

Tiskano izdanje 8,28 EUR
62,39 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
Autori: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Rad maloljetnih osoba
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Potres i energetska tranzicija – kondenzacijski bojleri u fokusu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Povrat novca putnicima nakon otkazivanja putovanja zbog pandemije COVID-19
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Europsko pravo i hrvatski zakonodavac, nomotehnika i pravna terminologija
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novele Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Gospodarenje miješanim komunalnim otpadom – problemi i izazovi
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Raskid ugovora u ZOO-u — pojam, raskid voljom stranaka i silom zakona (ex lege)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Električni romobili i slična vozila – sigurnosno-osigurateljni izazov
Autori: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
dr.sc. Šime Savić
Europska potvrda o nasljeđivanju
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Upravni postupak u postupcima izvlaštenja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Koliko vrijedi moja nekretnina
Autor: Branimir Majčica , mag. zemlj. menadž
Urbanističke sanacije i obnove prema njemačkom Građevinskom zakoniku (Baugesetzbuch – BauGB)
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Stvarni tereti i njihovi primjeri iz prakse
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
Autori: Dora Turalija , mag. iur.
Mislav VUKINA , mag. iur.
Prikaz Zakona o Centru za posebno skrbništvo
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika