Prikaz Zakona o Centru za posebno skrbništvo

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Prikaz Zakona o Centru za posebno skrbništvo
Stranica:
86.
Autor/i:
Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku razmatra bitne odredbe Zakona o Centru za posebno skrbništvo, čijim se donošenjem u nas prvi put zakonski i na jednom mjestu uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Centra za posebno skrbništvo. Uz to se člankom ustvrđuje da se donošenjem tog Zakona osiguravaju zakonske pretpostavke koje će rezultirati postizanjem očekivanog ishoda, a s ciljem učinkovitije zaštite prava i interesa djece i odraslih osoba u postupcima pred sudom, u skladu s odredbama Obiteljskog zakona.

1. Uvod
2. Općenito o području primjene Zakona o centru za posebno skrbništvo
3. Sažeto o Centru
4. Djelatnost Centra (ab actione centri)
5. O uređenje ustrojstva Centra te osnivanje i opseg djelatnosti podružnice
6. Uvjeti za stručne radnike
7. Zasnivanje radnog odnosa i zapreke za prijam i rad u Centru

Hashtags:
#ObiteljskoPravo, #Pravo, #ZakonOCentruZaPosebnoSkrbništvo, #ZaštitaDjeceIOdraslihOsoba