Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
Stranica:
81.
Autor/i:
Dora Turalija , mag. iur.
Mislav VUKINA , mag. iur.
Sažetak:
Autori u ovome članku daju prikaz Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, koji je na snazi od počeka svibnja ove godine. Njime se, između ostaloga, uređuje pojam, vrste, obuhvat i način identifikacije građevinskog zemljišta koje je bilo u društvenom vlasništvu ili koje je i danas uknjiženo kao društveno vlasništvo, na kojemu je društveno poduzeće, između ostaloga, imalo pravo korištenja te se tim Zakonom uređuju i imovinskopravni odnosi između vlasnika neprocijenjena građevinskog zemljišta i vlasnika građevina koje su izgrađene na tom zemljištu. Jedan od ciljeva toga Zakona jest riješiti imovinskopravne, a osobito vlasničkopravne probleme na turističkom zemljištu koji postoje još od razdoblja pretvorbe, odnosno privatizacije, a vrijeme će pokazati hoće li taj cilj barem djelomično biti ostvaren.
1. Uvod
2. Pozadina postojećeg stanja
3. Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
4. Turističko zemljište na kojemu je izgrađen hotel ili turističko naselje
5. Utvrđenje vlasništva
6. Uređenje odnosa između JLS-a i trgovačkog društva (zakup, pravo građenja i prodaja turističkog zemljišta na kojemu je izgrađen hotel ili turističko naselje)
7. Turističko zemljište na kojemu je izgrađen kamp
8. Uređenje odnosa između RH i trgovačkog društva (zakup, pravo građenja i prodaja dijelova kampa u vlasništvu RH)
9. Preostalo turističko zemljište
10. Ostalo građevinsko zemljište
11. Utvrđenje vlasništva
12. Uređenje odnosa između RH i trgovačkog društva (zakup, pravo građenja i prodaja ostaloga građevinskog zemljišta u suvlasništvu s RH)
13. Građevina na pomorskom dobru
Hashtags:
#DruštvenoVlasništvo, #GrađevinskoZemljište, #Pravo, #ZakonONeprocijenjenomGrađevinskomZemljištu