Koliko vrijedi moja nekretnina

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Koliko vrijedi moja nekretnina
Stranica:
58.
Autor/i:
Branimir Majčica , mag. zemlj. menadž
Sažetak:

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina uveden je cjeloviti sustav za procjenu vrijednosti nekretnina koji jamči transparentnost i učinkovitost na tržištu nekretnina i procjena. Osnovica za procjenu vrijednosti nekretnina je tržišna vrijednost i za njezino utvrđivanje potrebne su metode, podatci i procjenitelji. Odlučan utjecaj na vrijednost nekretnine imaju podatci pa je uspostavljen visoko decentralizirani Informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) za evidentiranje, evaluaciju i izdavanje podataka. U okviru evaluacije podataka u eNekretnina provode se složeni postupci s ciljem „čišćenja“ evidentiranih podataka s tržišta nekretnina od netržišnih utjecaja. Rezultat su tržišni podatci za procjenu vrijednosti nekretnina koji, izravno ili posredno, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja, omogućuju odgovor na pitanje o tržišnoj vrijednosti bilo koje nekretnine, neovisno o vlasništvu.

1. Uvod
2. Što je Informacijski sustav tržišta nekretnina – eNekretnine
3. Životni ciklus podataka za procjenu vrijednosti nekretnina
4. Dostupnost i izdavanje podataka iz eNekretnina
5. Konačno, koliko vrijedi moja nekretnina

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #ProcjenaVrijednostiNekretnina, #TržišteNekretnina, #ZakonOProcjeniVrijednostiNekretnine