Europsko pravo i hrvatski zakonodavac, nomotehnika i pravna terminologija

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Europsko pravo i hrvatski zakonodavac, nomotehnika i pravna terminologija
Stranica:
21.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Acquis communautaire bitno utječe na pravni poredak kako država članica Europske unije tako i onih koje joj pristupaju. Ti se utjecaji ne ogledaju samo u supstancijalnom smislu (čemu se, doduše, najviše pridaje pažnja) nego i u nomotehnici i pravnoj terminologiji čijim se posredovanjem pravo izražava i oživotvoruje u praksi. U ovome članku razložit će se analiza utjecaja europskoga pravnog poretka na hrvatski s naglaskom na jezik, izričaje, nomotehniku i pravnu terminologiju, ali i na pravnu redakciju pravnih akata koji se u Republici Hrvatskoj donose kao posljedica djelovanja europskog zakonodavca. Posebno se obrađuju i zakonodavne procedure u Hrvatskom saboru kroz koje se u domaći pravni poredak implementiraju oni opći akti koji, u načelu, nemaju neposredan učinak u državi članici.

1. Uvod
2. Primjena pravne stečevine EU-a u RH s obzirom na vremensku odrednicu
3. Prihvaćanje općih akta Europske unije u nacionalno zakonodavstvo
4. Oznaka P.Z.E. općeg akta u zakonodavnoj proceduri Hrvatskog sabora i njegov sadržaj
5. Neke anomalije europskog zakonodavstva relevantne za nacionalnog zakonodavca
6. Preuzimanje pojmova u domaće opće akte iz stranih pravnih poredaka
7. Zaključak

Hashtags:
#AcquisCommunautaire, #Nomotehnika, #PravnaTerminologija, #Pravo, #PravoEU