Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 7.2020, str. 21
Europsko pravo i hrvatski zakonodavac, nomotehnika i pravna terminologija
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Acquis communautaire bitno utječe na pravni poredak kako država članica Europske unije tako i onih koje joj pristupaju Ti se ...

pip - 11.2019, str. 19
Promjena i ispravak općeg akta
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Promjena općeg akta i ispravak općeg akta međusobno nemaju nikakvu poveznicu Unatoč tome postoji razmjerno mnogo primjera u našem pravnom ...

Knjiga
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila
18.11.2015

Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta ...

Knjiga
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila
18.11.2015

Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj Knjiga čini komplet ...

pip - 9.2015, str. 34
Jedinstvena nomotehnička pravila – preporuke za primjenu
Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur.

Dana 1 rujna 2015 na snagu su stupila Jedinstvena metodološko nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor Taj ...

Knjiga
Nomotehnika
13.03.2015

Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA Izrada općih akata kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i ...