Nomotehnika

Tiskano izdanje
189,00 kn
E-izdanje
147,00 kn
Izrada općih akata (zakona, uredaba, pravilnika, statuta, poslovnika, odluka, naputaka, naredaba i dr.) s praktičnim primjerima
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   ožujak 2015.
Broj stranica:   416
Jezik:   hrvatski