Nomotehnika

Naslovnica knjige: Nomotehnika
Tiskano izdanje
25,08
Izrada općih akata (zakona, uredaba, pravilnika, statuta, poslovnika, odluka, naputaka, naredaba i dr.) s praktičnim primjerima
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   ožujak 2015.
Broj stranica:   416
Jezik:   hrvatski
Opis  

Autori: doc. dr. sc. Ivan Milotić, dipl. iur. i Domagoj Peranić, dipl. iur.
Suradnici: Anamarija Livaja, mag. iur.; Terezija Marić, dipl. iur.; Marko Zoričić, dipl. ang. i soc.,
spec. konf. prev.; Ivan Palčić, dipl. iur.; Vjekoslav Ivančić, mag. iur.

Izrada općih akata složena je djelatnost koja obuhvaća niz nomotehničkih načela, koncepata, metoda, pravila, smjernica i preporuka. Ovom se knjigom na jednostavan način i uz brojne praktične primjere čitatelju objašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata.

Knjiga je stoga izrađena kao praktični priručnik s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize.

IZ SADRŽAJA:
Hijerarhija općih akata u Republici Hrvatskoj
Normiranje u općim aktima

- Odabir materije koja se uređuje
- Određivanje mjere (obujma) pravnog uređenja
- Metode normiranja

Jezik u općim aktima (jezik u pravu)
- Izražavanje kogentnih i dispozitivnih pravnih normi
- Izražavanje kumulacije i alternative
- Izražavanje fikcije i pravnih predmnijeva (oborivih i neoborivih)
- Preuzimanje pojmova iz stranih pravnih poredaka (prevođenje stranoga pravnoga pojmovlja)

Prevođenje općih akata Europske unije (stilska pravila i jezične specifičnosti)

Struktura općeg akta (poredak sadržaja u općem aktu)
- Preambula općeg akta
- Naziv općeg akta
- Predmet općeg akta
- Načela općeg akta
- Pojmovi u općem aktu
- Materijalne odredbe
- Postupovne odredbe
- Kaznene (prekršajne) odredbe
- Prijelazne i završne odredbe   

Formalna struktura općeg akta (strukturne cjeline u općem aktu – dio, glava, poglavlje, odjeljak, članak, stavak, podstavak, točka i dr.)

Rokovi i vrijeme u općim aktima 
- Vrste rokova
- Računanje rokova
- Komponente roka

Promjene (izmjene i dopune) općeg akta
Ispravak općeg akta
Pročišćeni tekst općeg akta