Upravni postupak u postupcima izvlaštenja

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Upravni postupak u postupcima izvlaštenja
Stranica:
53.
Autor/i:
Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Zakon o općem upravnom postupku opći je postupovni zakon koji se primjenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a samo se pojedina pitanja upravnog postupka mogu zakonom urediti drukčije, ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima te ako to nije protivno temeljnim odredbama i svrsi ZUP-a. U ovom će se članku prikazati pojedina pitanja upravnog postupka koja su drukčije uređena Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade.

1. Zakon o općem upravnom postupku
2. Instituti upravnog postupka koji su drukčije uređeni Zakonom o izvlaštenju
3. Podatci iz službenih evidencija
4. Statistika postupaka izvlaštenja

Hashtags:
#PostupakIzvlaštenja, #Pravo, #UpravnoPravo, #ZakonOIzvlaštenju, #ZakonOOpćemUpravnomPostupku