Urbanističke sanacije i obnove prema njemačkom Građevinskom zakoniku (Baugesetzbuch – BauGB)

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Urbanističke sanacije i obnove prema njemačkom Građevinskom zakoniku (Baugesetzbuch – BauGB)
Stranica:
67.
Autor/i:
Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Sažetak:

U članku se predstavlja njemački Građevinski zakonik (BauGB) iz 1974. godine. Odredbama posebnog urbanističkog prava uređen je niz pitanja iz različitih područja, primjerice mjere urbanističke sanacije, mjere urbanističkog razvoja, urbana obnova, socijalni grad, odluka o očuvanju i urbanistički nalozi, socijalni plan, izravnanje opterećenja, najamni ili zakupnički odnosi te mjere povezane s mjerama za poboljšanje agrarne strukture. Posebnim su odredbama uređene nadležnosti i zadaće u postupku provedbe mjera urbanističke sanacije, urbanističkog razvoja i urbane obnove.

1. Uvod
2. Mjere urbanističke sanacije
3. Mjere urbanističkog razvoja (§§ 165. – 171. BauGB-a)
4. Urbana obnova (§§ 171.a – 171.d BauGB-a)
5. Mjere socijalnoga grada (§ 171.e BauGB-a)
6. Odluka o očuvanju i urbanistički nalozi (§§ 172. – 174. BauGB-a)
7. Socijalni plan i izravnanje opterećenja (§§ 180. – 181. BauGB-a)
8. Najamni ili zakupnički odnosi (§§ 182. – 186. BauGB-a)
9. Urbanističke mjere povezane s mjerama za poboljšanje agrarne strukture (§§ 187. – 191. BauGB-a)
10. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #UrbanističkeSanacije, #UrbanističkeSanacije, #UsporednoPravo