Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2020, str. 29
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Ograničenje rada nedjeljom prilično je kontroverzno pitanje u europskim državama zbog spleta različitih interesa U članku se donosi usporedba zakonodavstva ...

pip - 9.2020, str. 17
Praktična problematika u radu od kuće – oprema, uvjeti, sigurnost i zdravlje
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

U nastojanju da se pobliže uredi rad od kuće kao sve češći oblik rada tijekom pandemije nastaju brojna pitanja koja ...

pip - 7.2020, str. 67
Urbanističke sanacije i obnove prema njemačkom Građevinskom zakoniku (Baugesetzbuch – BauGB)
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.

U članku se predstavlja njemački Građevinski zakonik BauGB iz 1974 godine Odredbama posebnog urbanističkog prava uređen je niz pitanja iz ...

pip - 6.2020, str. 56
COVID 19 – porezna pomoć za poduzetnike i zaposlenike u Njemačkoj
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Njemačka je Vlada radi podupiranja poduzetnika i zaposlenika u vrijeme pandemije korone omogućila višestruku poreznu pomoć Savezna je vlada 6 ...

pip - 6.2020, str. 24
Skraćeni rad – izvorište, funkcija i primjena koncepta u Njemačkoj
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Anticipirajući uvođenje skraćenog rada u RH ili kako se ponegdje navodi skraćenoga radnog vremena u ovom se članku kratko i ...

pip - 5.2020, str. 89
Rad od kuće u europskim pravnim okvirima
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

S pojavom pandemije COVID 19 rad od kuće postao je vrlo relevantna kategorija kojoj se do sada pridavalo razmjerno malo ...

pip - 4.2019, str. 18
Planiranje razvoja države, regionalno i lokalno planiranje
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.

Autor u članku u sažetom obliku prikazuje Zakon o prostornom uređenju Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o sustavu ...