COVID 19 – porezna pomoć za poduzetnike i zaposlenike u Njemačkoj

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
COVID 19 – porezna pomoć za poduzetnike i zaposlenike u Njemačkoj
Stranica:
56.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:
Njemačka je Vlada radi podupiranja poduzetnika i zaposlenika u vrijeme pandemije korone omogućila višestruku poreznu pomoć. Savezna je vlada 6. svibnja 2020. godine, paralelno s nacrtom Zakonom o poreznoj pomoći za trajanja korone (Corona-Steuerhilfegesetz), donijela novi paket mjera pomoći. Poduzetnicima koji će zbog pandemije korone realizirati gubitak u ovoj godini paketom mjera omogućeno je primanje pomoći na ime likvidnosti i druge porezne olakšice. Zaposlenicima su omogućene neoporezive bonus-isplate njihovih poslodavaca u visini do 1.500 eura u 2020. godini. Predviđa se, između ostaloga, ograničeno smanjivanje stopa PDV-a na hranu na 7 % na ime pomoći gastronomiji za vrijeme trajanja krize.
1. Pomoć poduzetnicima
2. Pomoć ugostiteljstvu (Zakon o poreznoj pomoći za trajanja korone)
3. Oslobađanje od plaćanja poreza za slučaj povećanja naknade za kratkotrajni rad (Zakon o poreznoj pomoći za trajanja korone)
4. Ostale odredbe Zakona o poreznoj pomoći za trajanja korone
5. Pomoć na ime likvidnosti
6. Odgoda plaćanja poreza
7. Prilagodba i nadoknada uplaćenog predujma poreza
8. Obustava ovršnog postupka
9. Bonus plaćanja zaposlenicima
10. Opsežne mjere pomoći
Hashtags:
#CoronSteuerhilfegesetz, #Koronavirus, #PomoćZaPoduzetnike, #Porezi, #UsporednoPravo