Pravo i porezi

Tiskano izdanje 62,40 kn
E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik glavnog urednika
pip - 6.2020, str. 2
Novi zakoni – svibanj 2020. godine
pip - 6.2020, str. 3
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
pip - 6.2020, str. 9
Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja
pip - 6.2020, str. 15
Nova potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj te dopuna uvjeta za svibanj
pip - 6.2020, str. 19
Skraćeni rad – izvorište, funkcija i primjena koncepta u Njemačkoj
pip - 6.2020, str. 24
Obvezatnost odluka (mjera), preporuka, tumačenja, mišljenja, stajališta i dr. Jesu li to opći akti?
pip - 6.2020, str. 29
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor – ostvarivanje biračkog prava
pip - 6.2020, str. 36
Povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima za nabavljena dobra i usluge u RH
pip - 6.2020, str. 41
Obvezno objavljivanje informacija o potencijalnim aranžmanima agresivnoga poreznog planiranja (MDR – DAC6)
pip - 6.2020, str. 49
COVID 19 – porezna pomoć za poduzetnike i zaposlenike u Njemačkoj
pip - 6.2020, str. 56
Odgovornost gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave prema praksi Suda EU-a
pip - 6.2020, str. 60
Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji
pip - 6.2020, str. 65
Sklapanje ugovora na daljinu
pip - 6.2020, str. 70
Pravni nedostatci kod ugovora o kupoprodaji
pip - 6.2020, str. 75
Odgovornost za neispravan proizvod
pip - 6.2020, str. 82
Štete od potresa na zgradama i vinkulacija police osiguranja
pip - 6.2020, str. 87
Nova rješenja uvođenja moderne tehnologije u parnični postupak na pandemijsko-potresnom testu
pip - 6.2020, str. 90
Pravo na isključivanje u radnom pravu
pip - 6.2020, str. 92
Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva
pip - 6.2020, str. 96
Jezik u pravu
pip - 6.2020, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 6.2020, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 6.2020, str. 109
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 6.2020, str. 113
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 6.2020, str. 129
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 6.2020, str. 135

Pregled knjiga