Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Stranica:
113.
Autor/i:
Sažetak:
• Odstupanje od propisanih minimalnih uvjeta za ugostiteljski objekt vrste „Noćni bar“ ako je smješten unutar nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline
• Pomoćni kreveti – obveza ishođenja novog rješenja
• Prostor i promjena adrese prostora u kojem posluje turistička agencija
• Pravni status britanskih državljana u svezi prava na pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije iz Europske unije
• Organizacija kongresa od udruge i sponzorstvo
• Dostava dokaza o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslova
• Dokaz o radnom iskustvu za voditelja poslova turističke agencije
Hashtags: