Nova potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj te dopuna uvjeta za svibanj

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Nova potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj te dopuna uvjeta za svibanj
Stranica:
19.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici 29. svibnja 2020. godine donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanja (dalje: HZZ) donijelo je novu mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za lipanj i dopunu kriterija za ostvarivanje potpore za svibanj.
1. Uvod
2. Za koje se radnike može tražiti potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj
3. Koji poslodavci mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj
4. Koji su uvjeti da poslodavca ostvari potporu za lipanj
5. Što ako poslodavac koristi neku drugu potporu HZZ-a
6. Do kada treba predati dokaz o isplati plaće za lipanj
7. Koja se visina potpore isplaćuje radniku koji radi na nepuno radno vrijeme
8. Može li poslodavac za vrijeme primanja potpore za lipanj otpuštati i zapošljavati radnike
9. Izmjene i dopune kriterija u potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za svibanj
10. Pod kojim uvjetima poslodavac mora vratiti potporu za svibanj
11. Na koji način poslodavac može raskinuti ugovor sklopljen s HZZ-om
12. Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću koja je manja od primljene potpore
13. Otpis javnih davanja po primljenoj potpori
14. Može li poslodavac svojim radnicima isplaćivati neoporezive primitke iako je primio potporu
Hashtags:
#HZZ, #Koronavirus, #OčuvanjeRadnihMjesta, #Potpore, #Pravo, #RadniOdnosi