Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 9.2023, str. 8
Aktualna pitanja ugovora o djelu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovorom o djelu obvezuje se jedna strana toga ugovora obaviti određeni posao a druga strana obvezuje se platiti joj za ...

pip - 5.2023, str. 74
Provedba Zakona o ustanovama u kontekstu razrješenja ravnatelja školske ustanove
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Novosti u Zakonu o ustanovama unesene su u čl 39 st 2 t 5 osobito s motrišta koji utvrđuje opće ...

pip - 4.2023, str. 3
Rad putem digitalnih radnih platformi
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Uređenje rada koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi bio je najveći izazov zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu ...

Sudska praksa
Odgovornost radnika za štetu
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Splitu

pip - 11.2022, str. 47
Višestruko otkazivanje ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

O ponašanju radnika koje može prouzročiti otkaz o otkazu radnika te u manjem opsegu o poslodavčevu otkazu osobito o segmentu ...

rrif - 10.2022, str. 87
Odricanje od plaće u korist druge osobe
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Radnik može od poslodavca zatražiti da plaću umjesto njemu isplati nekome drugome na račun Koja je razlika između odricanja od ...

pip - 10.2022, str. 21
Zaštita poslovne tajne u radnom odnosu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Tijekom trajanja radnog odnosa dakako ovisno o radnom mjestu na kojem su radnici zaposleni i o poslovima koje kod poslodavca ...

rrif - 9.2022, str. 163
Prestanak radnih odnosa tijekom likvidacije i skraćene likvidacije
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Likvidacija je postupak kojim dolazi do prestanka društva Za vrijeme likvidacije društvo i dalje postoji posluje samo mu je promijenjen ...

Vijesti
Velike izmjene Zakona o radu
Petak, 22.07.2022.

Dugo najavljivani prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu je objavljen na e Savjetovanju i pušten u javnu raspravu koja ...

pip - 5.2022, str. 54
Revizija u praksi antidiskriminacijskih sporova
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se raspravlja o pitanjima dopuštenosti i vrste revizije u sporovima prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije Analizira se shvaćanje ...

pip - 5.2022, str. 14
Specifična motrišta radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom članku autor razmatra specijalnosti odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u odnosu na ...

Pitanja i odgovori
Mogućnost ustege isplate dijela radnikove plaće zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Može li poslodavac radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom ...

Sudska praksa
Zastara prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Vijesti
Namirenje manjkova od radnika
Četvrtak, 30.12.2021.

Može li se ustegom od plaće radnika namiriti manjak prouzročen poslodavcu Moguće je sudskim i izvansudskim putem namiriti manjkove i ...

Sudska praksa
Obveze poslodavca iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Pitanja i odgovori
Spajanje i radni odnosi
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Postoji li zbog statusne promjene spajanja obveza spajanjem zasnovati novi radni odnos radnika koji su radili kod poslodavaca koji su ...

Sudska praksa
Primjena za radnika najpovoljnijeg prava
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Raspored na drugo mjesto rada
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Županijski sud u Splitu

rrif - 10.2021, str. 54
Aktualna računovodstvena i porezna pitanja

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na računovodstveno i ...

Sudska praksa
Primjena povoljnijeg prava
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 9.2021, str. 189
Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Prestanak radnog odnosa jedno je od najvažnijih područja uređenja radnih odnosa pa stoga ne čudi veliki broj pitanja koja vezano ...

rrif - 9.2021, str. 25
Računovodstveno i porezno motrište prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi učestala su postupanja prijenosa gospodarske cjeline obrta dobitaša u trgovačko društvo koje se provodi u skladu s ...

rrif - 8.2021, str. 56
Rad za poslodavca sa sjedištem u trećoj zemlji
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe s prebivalištem u RH mogu raditi za poslodavca koji ima registrirano sjedište u drugoj državi a ostati i dalje ...

rrif - 7.2021, str. 164
Ugovor o radu – primjeri iz prakse, sklapanje i sadržaj
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Radni odnos između poslodavca i radnika zasniva se ugovorom o radu koji mora biti sklopljen u pisanom obliku Odredbama Zakona ...

Vijesti
Rad na poslovima u poljoprivredi
Srijeda, 23.06.2021.

Na koje načine mogu biti angažirane osobe za rad na poslovima u poljoprivredi U poljoprivredi između ostalog osobe mogu raditi ...

Vijesti
Videonadzor radnih prostorija
Četvrtak, 17.06.2021.

Može li i na koji način poslodavac uvesti videonadzor radnih prostorija Uporaba nadzornih uređaja je dopuštena radi kontrole ulazaka i ...

Sudska praksa
Zastara u radnom odnosu
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

pip - 6.2021, str. 33
Aktualna pitanja pravnih posljedica osude u hrvatskom zakonodavstvu i praksi
Autori: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Helena KUGLER , mag. iur.

Pravne posljedice osude predstavljaju ograničenja prava osuđenih osoba koja nastupaju po sili zakona automatski kao nužna popratna pojava osude pri ...

Vijesti
Prestanak radnog odnosa i pravo na godišnji odmor
Ponedjeljak, 31.05.2021.

Ima li radnik kojem prestaje radni odnos pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora Radnik kojemu prestaje radni odnos ...

pip - 5.2021, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Posebne naočale za rad Predstavnik radnika u školskom odboru organu poslodavca primjenu odredbe čl 164 Zakona o radu Sklapanje ...

Sudska praksa
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Primjena propisa u radnom sporu
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Pitanja iz radnih odnosa u ustanovi kojoj je osnivač RH
Četvrtak, 14.01.2021, 110-01/21-01/01

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

pip - 11.2020, str. 85
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku skreće pozornost na zakonske uvjete koji dovode do prestanka ugovora o radu u okviru specijalnog propisa lex ...

pip - 11.2020, str. 29
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Ograničenje rada nedjeljom prilično je kontroverzno pitanje u europskim državama zbog spleta različitih interesa U članku se donosi usporedba zakonodavstva ...

pip - 11.2020, str. 12
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave problematikom postupanja poslodavca i time što mu stoji na raspolaganju u slučajevima u kojima ...

pip - 11.2020, str. 4
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpore gospodarstvu za srpanj i kolovoz 2020 godine ...

pip - 10.2020, str. 84
Plaćeni dopust
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor se u članku bavi institutom plaćenog dopusta radnika Taj institut samim Zakonom o radu nije podrobno uređen odnosno ostavljene ...

pip - 10.2020, str. 77
Neplaćeni dopust u vrijeme istražnog zatvora radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ovim člankom autori razmatraju radnopravne obveze poslodavca i njegove obveze u odnosu na porezno motrište i motrište doprinosa kada za ...

pip - 9.2020, str. 22
Aktualnosti u vezi s potporama HZZ-a
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica se u ovom članku osvrće na neka aktualna pitanja u vezi s potporama koje se ostvaruju u predmetnom razdoblju ...

pip - 9.2020, str. 17
Praktična problematika u radu od kuće – oprema, uvjeti, sigurnost i zdravlje
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U nastojanju da se pobliže uredi rad od kuće kao sve češći oblik rada tijekom pandemije nastaju brojna pitanja koja ...

pip - 9.2020, str. 10
Što bi trebalo izmijeniti / dopuniti nadolazećim novelama Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom regulative aktualnog Zakona o radu i de lege ferenda Naime prema najavama u ...

pip - 7.2020, str. 9
Rad maloljetnih osoba
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku prikazuje osnovne elemente zakonskog i drugog uređenja rada maloljetnih osoba kao skupine građana koja je pod posebnom ...

pip - 7.2020, str. 3
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
Autori: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpori gospodarstvu Vlada RH do sada je donijela ...

pip - 6.2020, str. 92
Pravo na isključivanje u radnom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pravo na isključivanje jest pravo radnika da ne komunicira s poslodavcem izvan radnog vremena i radnog mjesta uporabom informacijskih i ...

pip - 6.2020, str. 19
Nova potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj te dopuna uvjeta za svibanj
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici 29 svibnja 2020 godine donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta ...

pip - 6.2020, str. 15
Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u članku razmatra zanimljiva i važna pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi a odnose se na korištenje ...

pip - 6.2020, str. 9
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na trenutačno aktualna i značajna pitanja autori u članku razmataju porezno motrište i motrište doprinosa naknade plaće za ...

pip - 4.2020, str. 17
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) i obračun plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

HZZ je uveo novu Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom Korisnici te mjere su poslodavci koji trpe ...