Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2020, str. 85
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku skreće pozornost na zakonske uvjete koji dovode do prestanka ugovora o radu u okviru specijalnog propisa lex ...

pip - 11.2020, str. 29
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Ograničenje rada nedjeljom prilično je kontroverzno pitanje u europskim državama zbog spleta različitih interesa U članku se donosi usporedba zakonodavstva ...

pip - 11.2020, str. 12
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave problematikom postupanja poslodavca i time što mu stoji na raspolaganju u slučajevima u kojima ...

pip - 11.2020, str. 4
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpore gospodarstvu za srpanj i kolovoz 2020 godine ...

pip - 10.2020, str. 84
Plaćeni dopust
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor se u članku bavi institutom plaćenog dopusta radnika Taj institut samim Zakonom o radu nije podrobno uređen odnosno ostavljene ...

pip - 10.2020, str. 77
Neplaćeni dopust u vrijeme istražnog zatvora radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ovim člankom autori razmatraju radnopravne obveze poslodavca i njegove obveze u odnosu na porezno motrište i motrište doprinosa kada za ...

pip - 9.2020, str. 22
Aktualnosti u vezi s potporama HZZ-a
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica se u ovom članku osvrće na neka aktualna pitanja u vezi s potporama koje se ostvaruju u predmetnom razdoblju ...

pip - 9.2020, str. 17
Praktična problematika u radu od kuće – oprema, uvjeti, sigurnost i zdravlje
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

U nastojanju da se pobliže uredi rad od kuće kao sve češći oblik rada tijekom pandemije nastaju brojna pitanja koja ...

pip - 9.2020, str. 10
Što bi trebalo izmijeniti / dopuniti nadolazećim novelama Zakona o radu
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom regulative aktualnog Zakona o radu i de lege ferenda Naime prema najavama u ...

pip - 7.2020, str. 9
Rad maloljetnih osoba
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor u članku prikazuje osnovne elemente zakonskog i drugog uređenja rada maloljetnih osoba kao skupine građana koja je pod posebnom ...

pip - 7.2020, str. 3
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
Autor: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpori gospodarstvu Vlada RH do sada je donijela ...

pip - 6.2020, str. 92
Pravo na isključivanje u radnom pravu
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Pravo na isključivanje jest pravo radnika da ne komunicira s poslodavcem izvan radnog vremena i radnog mjesta uporabom informacijskih i ...

pip - 6.2020, str. 19
Nova potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj te dopuna uvjeta za svibanj
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici 29 svibnja 2020 godine donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta ...

pip - 6.2020, str. 15
Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Hana Velaj , mag. iur.

Autorica u članku razmatra zanimljiva i važna pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi a odnose se na korištenje ...

pip - 6.2020, str. 9
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na trenutačno aktualna i značajna pitanja autori u članku razmataju porezno motrište i motrište doprinosa naknade plaće za ...

pip - 4.2020, str. 17
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) i obračun plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

HZZ je uveo novu Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom Korisnici te mjere su poslodavci koji trpe ...

pip - 4.2020, str. 7
Aktualna pitanja radnih odnosa u uvjetima nCoV bolesti (COVID-19)
Autor: Hana Velaj , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom mogućeg rješavanja pitanja koja se odnose na radne odnose u izvanrednim situacijama prouzročenim ...

rrif - 3.2020, str. 126
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

pip - 3.2020, str. 54
Zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama – uvjeti natječaja
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i jezgrovit način razmatra značajna pitanja vezana uz udovoljavanje uvjetu natječaja za zasnivanje radnog ...

pip - 3.2020, str. 50
Radni odnos u svjetlu novele Zakona o službi u Oružanim snagama RH
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor se u ovom članku bavi zadnjim novelama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Tim su novelama Zakona ...

pip - 3.2020, str. 43
Dopunski rad
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Autor u članku obrađuje institut dopunskog rada koji je s trenutačno važećom verzijom Zakona o radu uveden u hrvatski radnopravni ...

pip - 2.2020, str. 55
Nejednaki raspored i preraspodjela radnog vremena
Autor: Goran Topić , mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u članku obrađuju dva instituta čija je primarna svrha pomoći poslodavcu u kvalitetnijoj organizaciji radnih procesa putem određivanja rasporeda ...

pip - 1.2020, str. 88
Pojam i vrste radnog vremena
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Radno vrijeme jedan je od najvažnijih instituta radnog prava i jedna od najznačajnijih sastavnica radnih odnosa Autor stoga u članku ...

pip - 12.2019, str. 74
Ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Nakon što je autor u prošlom broju časopisa Pravo i porezi obradio temu zakonske zabrane natjecanja u ovom broju izlaže ...

pip - 12.2019, str. 70
Blagdani i spomendani prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje prikaz odredaba novog propisa kojim se ustanovljavaju blagdani spomendani i neradni dani u nas novi ...

rrif - 11.2019, str. 168
Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju prestanka radnog odnosa
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Prestanak radnog odnosa utječe na korištenje određenih prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja radnika osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno ...

pip - 11.2019, str. 63
Prenošenje godišnjeg odmora u drugu kalendarsku godinu nakon dugotrajnog bolovanja u praksi Suda EU
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

Pravo na godišnji odmor jedan je od instituta radnog prava koji neprestano izaziva nove dvojbe Nedavno su se u sudskoj ...

pip - 10.2019, str. 61
Sudski raskid ugovora o radu
Autor: Anja JURŠETIĆ , mag. iur.
Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

Autori u ovome članku razmatraju pitanja sudskog raskida ugovora o radu i odlučivanja o akcesornim zahtjevima radnika u radnom sporu ...

rrif - 10.2019, str. 56
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

Računovodstvo 1 Unaprijed plaćeni troškovi promidžbe 2 Računovodstveni i porezni položaj naknadnog popusta koji cesionar odobrava cesusu zbog prijevremenog plaćanja ...

rrif - 9.2019, str. 66
Ustupanje radnika u povezano društvo sa sjedištem u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika može ih privremeno ustupiti na rad u s njim povezano društvo ...

pip - 7.2019, str. 89
Agencije za privremeno zapošljavanje i za posredovanje pri zapošljavanju
Autor: Goran Topić , mag. iur.

Agencije za privremeno zapošljavanje u našem društvu prati stigma 2nd choice poslodavca To je ona opcija za koju ćete se ...

pip - 7.2019, str. 58
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (I. dio)
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku na znimljiv i detaljan način razmatra institut radnika zaposlenika u smislu aktualnoga hrvatskog Zakona o radu te ...

pip - 5.2019, str. 48
Novo radno zakonodavstvo u okviru Europskog stupa socijalnih prava
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.

Autorica ovim člankom kroz specifičan društveno politički kontekst u kojemu se trenutačno nalazi Europska unija daje detaljan prikaz novoga europskog ...

pip - 11.2017, str. 47
Primjena kriterija za izbor radnika kojemu će poslodavac dati poslovno uvjetovani otkaz
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način prikazuje sudsku praksu po pitanju primjene zakonom izričito i u ...

PrPI - 11.2016, str. 26
Manjak nastao radnjom zaposlenika i mogućnosti njegove nadoknade
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Osobito u nekim branšama gospodarstvu u nas i dalje nastaju manjkovi koje uoči poslodavac odmah ili naknadno a što ...

pip - 11.2016, str. 17
Radni odnos i kanonski mandat u RH – u povodu jedne presude europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Početkom listopada 2016 godine Europski je sud za ljudska prava u Strassbourgu objavio presudu u predmetu Travaš protiv Hrvatske ...

Pror - 7.2016, str. 25
Napredovanje državnih službenika
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.

Napredovanje u državnoj službi moguće je putem rasporeda na više radno mjesto Ono može biti redovito i izvanredno Posebnim su ...

rrif - 6.2016, str. 199
Kako radnik pokreće ovršni postupak zbog neisplate plaće
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Ovršnim zakonom Nar nov br 112 12 93 14 omogućeno je radniku da zbog neisplate plaće pokrene ovršni postupak nad ...

rrif - 6.2016, str. 190
Aktualnosti kod sezonskog zapošljavanja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome dijelu godine uslijed nejednakog intenziteta rada poslovnih subjekata opsega poslova i sl između ostalog raste i potreba za ...

rrif - 6.2016, str. 181
Aktualnosti kod godišnjih odmora u 2016. godini
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku pojašnjava kako i do kada utvrditi raspored korištenja godišnjeg odmora radnika kada radniku pripada pravo na puni ...

rrif - 5.2016, str. 171
Vraćanje radnika na rad, izvanredni otkaz i naknada štete
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

O značajnim i zanimljivim slučajevima o kojima je Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o bitnim pitanjima vezanim uz izvanredni otkaz ...

rrif - 5.2016, str. 162
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.

Poslodavac može radniku koji krši obveze iz radnog odnosa i ne postupa prema uputama poslodavca otkazati ugovor o radu skrivljenim ...

rrif - 5.2016, str. 158
Otkaz u probnome radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

O redovitom otkazu ugovora o radu u posljednje smo vrijeme pisali u br 2 16 i br 3 16 ovoga ...

rrif - 3.2016, str. 212
Redoviti (poslovno uvjetovan) i izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

O bitnim i korisnim slučajevima o kojima je Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučivao o značajnim pitanjima vezanim uz poslovno uvjetovani ...

rrif - 3.2016, str. 193
Osobno uvjetovani otkaz u praksi
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.

Osobno uvjetovani otkaz nije posljedica krivnje radnika nego nekih trajnih osobina i sposobnosti radnika zbog kojih ne može uredno ispunjavati ...

pip - 2.2016, str. 11
Izvanredni otkaz ugovora o radu u praksi
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Zakonom o radu Nar nov br 93 14 dalje ZR propisani su uvjeti način i obveze poslodavca prilikom davanja izvanrednog ...

pip - 2.2016, str. 3
Radnopravni položaj menadžera
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra položaj menadžera s radnopravnog motrišta s posebnim osvrtom na prestanak ...

rrif - 1.2016, str. 302
Poslovno uvjetovan i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

U ovome je članku riječ o značajnim i zanimljivim slučajevima o kojima su Vrhovni sud Republike Hrvatske i Županijski sud ...

rrif - 7.2015, str. 162
Pitanja i odgovori: isplatna lista i evidencije u području rada
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

rrif - 7.2015, str. 160
Usmeni otkaz i upozorenje prije otkaza te smanjenje plaće
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

O slučajevima o kojima su odlučivali Vrhovni sud Republike Hrvatske Županijski sud u Bjelovaru i Županijski sud u Zagrebu u ...