Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Prestanak radnog odnosa jedno je od najvažnijih područja uređenja radnih odnosa pa stoga ne čudi veliki broj pitanja koja vezano za ovo područje postavljaju kako poslodavci tako i radnici.

Autorica u članku odgovara na neka od najučestalijih pitanja koja se u praksi javljaju u slučaju prestanka radnog odnosa, primjerice: mora li se u slučaju prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme radniku izdati potvrda o prestanku ugovora o radu, može li se otkazati ugovor o radu radniku koji je privremeno nesposoban za rad („na bolovanju“), u kojim slučajevima radnik stječe pravo na otpremninu i druga konkretna pitanja.

  1. U kojim slučajevima prestanka radnog odnosa poslodavac ima obvezu isplatiti radniku otpremninu? Može li se radnik odreći svojeg prava na otpremninu?
  2. Mora li poslodavac u slučaju isteka ugovora o radu na određeno vrijeme uručiti radniku odluku ili potvrdu o prestanku radnog odnosa?
  3. Može li poslodavac otkazati ugovor o radu radniku koji je privremeno nesposoban za rad („na bolovanju“)?
  4. Što ako ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme istekne za vrijeme privremene nesposobnost za rad („bolovanja“) ili korištenja rodiljnih i roditeljskih prava (primjerice, rodiljnog ili roditeljskog dopusta)? Mora li poslodavac u tom slučaju ponuditi radniku sklapanje aneks ugovora o radu?
  5. Koja je razlika između osobno uvjetovanog otkaza i otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanja radnika?
  6. Može li se trajanje otkaznih rokova urediti u različitom trajanju od onoga koje je predviđeno Zakonom o radu i kako?
  7. Može li poslodavac koji je donio odluku o poslovno uvjetovanom otkazu (otkazima) ugovora o radu zapošljavati nove radnike?
  8. U kojim slučajevima radnik kojem prestaje radni odnos stječe pravo na naknadu za nezaposlenost?
  9. Ima li osoba kojoj je radni odnos prestao sporazumnim raskidom ugovora o radu pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti?
Hashtags:
#Bolovanje, #NaknadaZaNezaposlenost, #OtkazniRok, #OtkazRadniku, #RadniOdnosi