Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2021, str. 189
Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Prestanak radnog odnosa jedno je od najvažnijih područja uređenja radnih odnosa pa stoga ne čudi veliki broj pitanja koja vezano ...

rrif - 7.2021, str. 73
Prava trudnih radnica i izračun naknada za vrijeme dopusta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Trudna radnica koja je u radnom odnosu ima niz prava koja joj proizlaze iz zakonskih propisa o radu i zdravstvenom ...

Snimka webinara
Otkaz ugovora o radu - praktična pitanja, trajanje 155 min
Utorak, 16.03.2021.

Autor: I.P.

rrif - 12.2020, str. 306
Specifičnosti neispunjavanja obveza iz radnog odnosa u uvjetima pandemije
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sažeto prikazuju što stranama ugovora o radu poslodavcu i radniku stoji na raspolaganju u slučaju ...

rrif - 11.2020, str. 202
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

U prvom dijelu članka u prošlom broju časopisa bavili smo se razlozima za poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora ...

rrif - 10.2020, str. 164
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

Pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa uvijek su aktualna i važna te vrlo uobičajena u svakodnevnoj radnopravnoj praksi Upravo ...

rrif - 9.2020, str. 176
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Poslodavci su obvezni od prvog dana zasnovanoga radnog odnosa prijaviti radnika u mirovinsko osiguranje Ostali samostalni osiguranici obrt i ...

rrif - 9.2020, str. 172
Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Poznata je činjenica da je prije jednog od oblika otkaza ugovora o radu to je redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ...

rrif - 5.2020, str. 207
Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Redoviti otkaz ugovora o radu kao jedan od načina prestanka ugovora o radu koji se upućuje po redovitom tijeku ...

rrif - 4.2020, str. 30
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Posljednjih mjeseci na globalnoj je razini prisutna pandemija pod nazivom Coronavirus COVID 19 Osim zdravstvenih i s time povezanih ...

rrif - 11.2019, str. 168
Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju prestanka radnog odnosa
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Prestanak radnog odnosa utječe na korištenje određenih prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja radnika osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno ...

rrif - 11.2019, str. 162
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Osobno uvjetovani otkaz nije posljedica krivnje radnika nego nekih trajnih osobina i sposobnosti radnika zbog kojih ne može uredno ...

rrif - 8.2019, str. 155
Otkaz za vrijeme probnog rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Otkaz ugovora o radu za vrijeme probnoga rada ubraja se u redoviti otkaz S obzirom na njegovu učestalost u ...