Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Stranica:
176.
Autor/i:
Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Poslodavci su obvezni od prvog dana zasnovanoga radnog odnosa prijaviti radnika u mirovinsko osiguranje. Ostali samostalni osiguranici (obrt i slobodna zanimanja) mirovinskog osiguranja to su obvezni učiniti početkom obavljanja djelatnosti. Prijave se obavljaju na način propisan Zakonom o mirovinskom osiguranju te Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Matičnu evidenciju o osiguranicima koji su ujedno i obveznici plaćanja doprinosa i korisnici prava iz mirovinskog osiguranja vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. S obzirom na to da je riječ o osobnom osiguranju na temelju kojega se ostvaruju prava na mirovinu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja usklađenje prijavljenog staža u osiguranju s uplaćenim doprinosima, stoga treba posebnu pozornost obratiti prilikom prijave i odjave osiguranika te ispravnom iskazivanju podataka na Obrascu JOPPD.

  1. Uvod
  2. Mjesna nadležnost
  3. Obveznici uspostave prijava za vođenje matične evidencije
  4. Vrste prijava za vođenje matične evidencije i rokovi
  5. Osnove osiguranja i dokumentacija
  6. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja, #OtkazRadniku, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #Zapošljavanje