Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Rad na dan izbora 17. travnja 2024. godine
Ponedjeljak, 15.04.2024.

Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Nar nov br 116 99 19 19 je izričito propisano da je dan ...

rrif - 4.2024, str. 153
Novosti u pravu na doplatak za djecu u 2024. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

O pravu na doplatak za djecu rješava u prvom stupnju područna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dalje HZMO ...

pip - 4.2024, str. 118
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Primjena Zakona o radu na izmjene ugovora o radu radi prevođenja prema Uredbi o nazivima radnih mjesta uvjetima za ...

Snimka webinara
Rad stranaca i sezonskih radnika u RH, trajanje 280 min
Četvrtak, 21.03.2024.

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 3.2024, str. 202
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi u 2024. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovi u poljoprivredi kao što je bilinogojstvo stočarstvo ribarstvo i sl uvjetovani su prirodnim uvjetima koji određuju sezonu obavljanja radova ...

pip - 3.2024, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Određivanje plaće Definicija plaće Sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa strancima Automatizirani sustav upravljanja u radu putem ...

rrif - 3.2024, str. 97
Primjena umanjenja mjesečne osnovice za MIO I. stup kod izaslanih radnika i zaposlenih kod poslodavaca sa sjedištem u drugoj državi EU-a
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Izmjenom i dopunom Zakona o doprinosima od 1 prosinca 2023 godine omogućeno je umanjenje osnovice doprinosa za I stup mirovinskog ...

Vijesti
Što je plaća?
Četvrtak, 08.02.2024.

Radi učestalih pitanja pretplatnika skrećemo pozornost na primitke koji mogu činiti sastavni dio plaće za redovan rad točno određenog mjeseca ...

pip - 2.2024, str. 86
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ugovor o radu s više poslodavaca i rad u nepunom radnom vremenu Primjena odredbe članka 131 i 145 Zakona ...

rrif - 2.2024, str. 92
Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Zakonom o doprinosima omogućena je primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i MIO ...

Pitanja i odgovori
Umanjenje doprinosa za MIO I. stup za radnika umirovljenika
Petak, 19.01.2024.

Može li se za radnika koji je umirovljenik koristiti umanjenje obračuna doprinosa za MIO I stup prema novim pravilima Zakona ...

Pitanja i odgovori
Godišnji obračun doprinosa – povrat doprinosa za MIO I. koji je plaćen iznad godišnje osnovice za 2023. godinu
Petak, 19.01.2024.

Porezni je obveznik radio kod dvaju poslodavaca u 2023 godini Niti jedan nije primijenio ograničenje na najvišu godišnju osnovicu za ...

Vijesti
Zahtjevi za korištenje neiskorištenih nenamjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda
Ponedjeljak, 15.01.2024.

Prema odredbama Zakona o proračunu naplaćeni i preneseni odnosno neutrošeni nenamjenski prihodi i primitci te vlastiti prihodi mogu se prenijeti ...

rrif - 1.2024, str. 141
Članovi uprave trgovačkih društava u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Članovi uprave su u ovisnosti o svom radno pravnom statusu obvezni osiguranici Obvezni osiguranici su i članovi uprave umirovljenici O ...

pip - 1.2024, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Otkaz ugovora o radu Pravo na jubilarnu nagradu Privremeno zapošljavanje ustupanje radnika Primjena Zakona o radu i pravilnici kojima ...

Pror - 1.2024, str. 21
Nenamjenske donacije i vlastiti prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U proračunskom sustavu primljene nenamjenske donacije i vlastiti prihodi kako imaju poseban izvor tako imaju i posebne namjene Donesen je ...

Obrt - 1.2024, str. 3
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2023. godinu

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

Mišljenja
Primjena odredbe čl. 12. st. 7. Zakona o radu
Petak, 29.12.2023, 110-01/23-01/261

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Pregled i ispitivanje radne opreme
Utorak, 19.12.2023, 115-01/23-01/87

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Godišnji odmor radnika koji radi u dodatnom radu
Ponedjeljak, 18.12.2023, 110-01/23-01/258

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Snimka webinara
Novosti u obračunu plaće, trajanje 185 min
Četvrtak, 14.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Mišljenja
Pravo koordinatora zaštite na radu za traženje na uvid dozvole za boravak i rad stranih radnika
Utorak, 12.12.2023, 115-01/23-01/89

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Upit u vezi platformskog rada
Utorak, 12.12.2023, 110-01/23-01/257

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Raspored korištenja godišnjeg odmora
Petak, 08.12.2023, 110-01/23-01/209

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Primjena Zakona o radu i pravilnici kojima se uređuje rad putem digitalnih radnih platformi
Srijeda, 06.12.2023, 011-02/23-01/16

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Dodatak članku Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Utorak, 05.12.2023.

U časopisu RRiF br 12 23 objavili smo članak Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024 godini u kojemu smo ...

Vijesti
Naknada plaće za vrijeme bolovanja u javnom području
Ponedjeljak, 04.12.2023.

Prema odredbama kolektivnih ugovora u javnom području Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike Nar nov br 56 22 128 ...

pip - 12.2023, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Savjetovanje s radničkim vijećem Postupanja unutar sindikata i zahtjeva za pokretanje institucionalnog nadzora Neplaćeni dopust i dodatak na plaću ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

pip - 12.2023, str. 3
Novele propisa o porezu na dohodak
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Objavljene su novele pravilnika koje uređuju materiju poreza na dohodak i materiju doprinosa Dio odredaba Pravilnika o doprinosima primjenjuju se ...

Mišljenja
Pravo na jubilarnu nagradu
Četvrtak, 30.11.2023, 110-01/23-01/237

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Privremeno zapošljavanje, ustupanje radnika
Četvrtak, 30.11.2023, 110-01/23-01/250

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.11.2023.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Usahnula sreća ...

Mišljenja
Otkaz ugovora o radu
Utorak, 28.11.2023, 110-01/23-01/239

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Pitanja i odgovori
Evidencija neaktivnih osoba
Ponedjeljak, 27.11.2023.

U čemu se sastoji novoosnovana evidencija neaktivnih osoba?

rrif - 11.2023, str. 177
Produženo osiguranje – dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi omogućava ...

pip - 11.2023, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Naknada plaće Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zbog privremene nesposobnosti za rad Primjena odredaba Zakona o minimalnoj ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

Mišljenja
Sudjelovanje u članstvu radničkog vijeća
Ponedjeljak, 30.10.2023, 110-01/23-01/224

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Određivanje plaće radnika
Petak, 27.10.2023, 110-01/23-01/227

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Tumačenje odredaba Zakona o radu i disciplinski postupak
Srijeda, 25.10.2023, 110-01/23-01/226

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Ostvarivanje prava radnika na povećanu plaću
Srijeda, 25.10.2023, 110-01/23-01/229

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Državljani trećih zemalja premješteni unutar povezanih društava
Ponedjeljak, 23.10.2023, 110-01/23-01/222

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Primjena odredaba o plaćama iz Zakona o radu i odredbi Zakona o minimalnoj plaći
Petak, 20.10.2023, 110-01/23-01/219

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Primjena odredbe članka 89. Zakona o radu
Četvrtak, 19.10.2023, 110-01/23-01/225

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Radni staž
Utorak, 17.10.2023, 110-01/23-01/215

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu
Ponedjeljak, 16.10.2023, 110-01/23-01/214

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Ispravnost i ispravna provedba Statuta
Ponedjeljak, 16.10.2023, 110-01/23-01/217

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Licence za rad
Ponedjeljak, 16.10.2023, 110-01/23-01/212

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnim listama
Srijeda, 04.10.2023.

table border collapse collapse width 100 td th border 1px solid D3D3D3 text align center padding 8px tr nth ...