Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Neoporezive uplate za III. stup koje podmiruje poslodavac
Petak, 05.11.2021.

Na temelju čl 9 st 1 t 18 Zakona o porezu na dohodak premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje ...

pip - 11.2021, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Prekovremeni sati na službenom putu Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu Pravo na rad s polovicom punog radnog ...

rrif - 11.2021, str. 76
Radnici upućeni na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Upućeni radnici na rad u drugu državu od poslodavca sa sjedištem u RH u trgovačko društvo ili u poslovnu jedinicu ...

Snimka webinara
Olakšice kod oporezivanja plaće i primitaka, trajanje 185 min
Utorak, 26.10.2021.

Autor: M.H.

rrif - 10.2021, str. 188
Korisnici obiteljske mirovine kao zaposlenici
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Korisnici obiteljske mirovine mogu zasnovati radni odnos do polovine punoga radnog vremena a da im se ne obustavlja isplata mirovine ...

pip - 10.2021, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Regres kao sastavni dio obračunske osnovice za isplatu naknade plaće Nepravomoćno rješenje o invalidskoj mirovini zbog potpunog gubitka radne ...

rrif - 10.2021, str. 83
III. stup dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uplate premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu biti dobar alat za dugoročno nagrađivanje radnika jer predstavljaju jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

pip - 9.2021, str. 114
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

 • Upravna mjera
 • Obveza dokumentiranja procjene rizika za poslove

rrif - 9.2021, str. 82
Socijalni i porezni položaj radnika koji povremeno obavljaju posao u dvjema ili u više država EU-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada poslodavac povremeno šalje na rad svoje radnike da obave posao po njegovu nalogu a u skladu s ugovorom s ...

pip - 9.2021, str. 81
Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovinom radnog vremena – aktualnosti u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku upućuje na praktična motrišta zapošljavanja radnika u školskim ustanovama korisnika prava na starosnu mirovinu kroz prizmu ...

pip - 9.2021, str. 70
Zapošljavanje korisnika obiteljske mirovine prema noveli Zakona o mirovinskom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju radni odnos mogu zasnovati i korisnici obiteljske mirovine najviše do polovine ...

Vijesti
Korisnici obiteljske mirovine mogu zasnovati radni odnos a da im se ne obustavlja isplata mirovine
Četvrtak, 19.08.2021.

U skladu s čl 99 st 3 toč 12 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju Nar nov ...

rrif - 8.2021, str. 137
Primjena jedinstvenih metodoloških načela u vođenju matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2021 godine na snazi su novi propisi vezani uz mirovinsko osiguranje i izmjene postojećih propisa vezanih za ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor radnika koji su bili na bolovanju
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Radnik je 15 rujna 2020 godine otvorio bolovanje koje je trajalo sve do 7 srpnja 2021 godine Radnik je nakon ...

rrif - 7.2021, str. 142
Naknade za bolovanje te rodiljni dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtnici te osobe koje obavljaju djelatnost samostalno u okviru profesionalnog zanimanja djelatnost poljoprivrede ...

pip - 7.2021, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Putovanje na posao i s posla radno vrijeme Mirovanje radnog odnosa radnika radi obavljanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Pravo na ...

Vijesti
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Subota, 26.06.2021.

Koje su obveze poslodavca u slučaju rada radnika na radnim mjestima na kojima se priznaje staža osiguranja s povećanim trajanjem ...

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

Pitanja i odgovori
Bolovanje zaposlenih umirovljenika – samoizolacija
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Ima li umirovljenik stariji od 65 godina koji je zaposlen na pola radnog vremena pravo na naknadu plaće za vrijeme ...

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

pip - 6.2021, str. 111
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Prenošenje godišnjeg odmora nakon 30 lipnja Pravo na godišnji odmor u slučaju promjene poslodavca Korištenje godišnjeg odmora Korištenje godišnjih ...

rrif - 6.2021, str. 84
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem znači snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu tako da se za 12 mjeseci ...

pip - 6.2021, str. 49
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem za zaposlene osobe i osobe s ...

Vijesti
Povrat poreza na dohodak mladima
Ponedjeljak, 17.05.2021.

Prema čl 46 st 2 Zakona o porezu na dohodak godišnji porez na dohodak po osnovi dohotka o nesamostalnog rada ...

Vijesti
Rad umirovljenika uz zadržavanje mirovine
Četvrtak, 13.05.2021.

Kako biti zaposlen a ujedno zadržati mirovinu Umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

Pitanja i odgovori
Rad stranaca – sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Može li poslodavac s državljaninom treće zemlje kojemu je za rad u RH potrebna dozvola za boravak i rad sklapati ...

rrif - 5.2021, str. 175
Prijava početka, promjena i prestanka poslovanja HZMO-u
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Pravne osobe poslodavci obvezno prijavljuju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje početak poslovanja kako bi im se omogućila prijava njihovih radnika ...

pip - 5.2021, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Neoporezive isplate otpremnine što se smatra radom kod istog poslodavca Kada se otkazuje ugovor o radu osobno ili poslovno ...

pip - 5.2021, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Posebne naočale za rad Predstavnik radnika u školskom odboru organu poslodavca primjenu odredbe čl 164 Zakona o radu Sklapanje ...

pip - 5.2021, str. 56
Podatci o stažu osiguranja za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju vodi matičnu evidenciju prema jedinstvenim metodološkim načelima ...

rrif - 5.2021, str. 75
Naknada plaće radnicima za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti ili zaraze zbog pandemije
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zasnivanjem radnog odnosa radnici postaju i obvezni osiguranici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te s te osnove ostvaruju pravo ne samo ...

Pitanja i odgovori
Korištenje godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Mora li radnik u kalendarskoj godini u kojoj je stekao pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna godišnjeg odmora ...

Pitanja i odgovori
Isplata naknada za neiskorišteni godišnji odmor osobi mlađoj od 30 godina
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Društvo koristi mogućnost oslobađanja od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za radnika A B koji je zaposlen na neodređeno vrijeme ...

Mišljenja
Plaćanje paušalnog poreza na dohodak za vrijeme komplikacija u trudnoći i porodiljnog dopusta
Ponedjeljak, 29.03.2021, 410-01/21-01/328

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Novi Zakon o strancima, trajanje 190 min
Srijeda, 03.03.2021.

Autor: M.H.

pip - 3.2021, str. 0
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

• Utvrđivanje visine otpremnine u slučaju stečaja poslodavca

• Pravo na otpremninu državnih službenika

• Ugovor na određeno – stranci

rrif - 3.2021, str. 101
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljno i privatnog je obilježja što znači da ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju u pravilu ...

pip - 3.2021, str. 41
Izmjene Zakona o obnovi, državne potpore male vrijednosti i jednokratne naknade na područjima nad kojima je proglašena katastrofa
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

U članku se ukratko obrađuju izmjene Zakona o obnovi koje su relevantne za područja na kojima je proglašena katastrofa nadalje ...

Mišljenja
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe
Četvrtak, 18.02.2021, 410-01/20-01/2515

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Naknada za bolovanje zbog ozljede na radu
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Radnik je u prosincu 2020 godine zadobio ozljedu na redovitom putu od stana do mjesta rada U trenutku obračuna plaće ...

pip - 2.2021, str. 126
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politik
Autor:

Radni staž Nezadovoljavanje na probnom radu Radno vrijeme radnika koji radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu Dužnosti ...

Pitanja i odgovori
Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
Ponedjeljak, 18.01.2021.

izička osoba u 2020 godini ima dva izvora dohotka dohodak od nesamostalnog rada plaća i drugi dohodak po osnovi članstva ...

Sudska praksa
Nadležnost suda u sporovima radi regresnih zahtjeva
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Pitanja iz radnih odnosa u ustanovi kojoj je osnivač RH
Četvrtak, 14.01.2021, 110-01/21-01/01

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Snimka webinara
Obračun plaće i ostalih primitaka u 2021. godini, trajanje 240 min
Ponedjeljak, 11.01.2021.

Autor: M.H.

Mišljenja
Evidencija potpora za očuvanje radnih mjesta sukladno propisima o porezu na dohodak
Četvrtak, 07.01.2021, 410-01/20-01/2792

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2021, str. 111
Pitanja i odgovori
Autor:

Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama koje su ...