Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2021, str. 101
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljno i privatnog je obilježja što znači da ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju u pravilu ...

pip - 2.2021, str. 126
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politik
Autor:

Radni staž Nezadovoljavanje na probnom radu Radno vrijeme radnika koji radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu Dužnosti ...

Mišljenja
Evidencija potpora za očuvanje radnih mjesta sukladno propisima o porezu na dohodak
Četvrtak, 07.01.2021, 410-01/20-01/2792

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2021, str. 111
Pitanja i odgovori
Autor:

Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama koje su ...

Obrt - 1.2021, str. 4
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Autor:

Uz siječanjski broj časopisa RRiF objavljujemo poseban Prilog namijenjen fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne knjige u ...

Pror - 12.2020, str. 68
Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH putem EOJN RH u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Javni naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene u ESPD u kod nadležnog ...

pip - 12.2020, str. 127
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Sklapanje ugovora o djelu i ili autorskog ugovora roditelja korisnika prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi ...

Pitanja i odgovori
Utjecaj bolovanja na izvanredni otkaz
Petak, 13.11.2020.

Je li poslodavac u obvezi čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu i odjaviti ...

Pitanja i odgovori
Ulaze li potpore HZZ-a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020. godinu za obveznike podjele pretporeza?
Petak, 13.11.2020.

Porezni obveznik koji odbija pretporez tijekom tekuće godine na temelju privremenog izračuna primio je HZZ ovu potporu za očuvanje radnih ...

pip - 11.2020, str. 113
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Obračun plaća u sustavu socijalne skrbi Poslovna tajna Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada Rad radničkog vijeća Dostava odluke ...

pip - 11.2020, str. 85
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku skreće pozornost na zakonske uvjete koji dovode do prestanka ugovora o radu u okviru specijalnog propisa lex ...

Pitanja i odgovori
Sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik
Utorak, 20.10.2020.

Imaju li sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik jednaka prava i obveze?

rrif - 10.2020, str. 88
Olakšice poslodavcima kada zaposle osobu bez prethodnog mirovinskog staža i osobe mlađe od 30 godina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o doprinosima poslodavci su oslobođeni od plaćanja doprinosa na plaću radnika kojima je to ...

rrif - 9.2020, str. 176
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Poslodavci su obvezni od prvog dana zasnovanoga radnog odnosa prijaviti radnika u mirovinsko osiguranje Ostali samostalni osiguranici obrt i ...

Mišljenja
Olakšica za zapošljavanje mladih osoba
Petak, 07.08.2020, 410-01/20-01/1335

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 161
Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti i nepridržavanje radnog vremena uvijek je aktualna tema Najteže razdoblje za ugostitelje bilo je ...

Mišljenja
Tretman potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kod izračuna podjele pretporeza
Ponedjeljak, 27.07.2020, 410-19/20-02/187

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2020, str. 143
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje – produženo osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi ...

rrif - 6.2020, str. 152
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje samostalno obavljaju djelatnost kojima smatramo obrtnike osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost te sportaši umjetnici i novinari ...

pip - 6.2020, str. 3
Novi zakoni – svibanj 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

ZAKON IZ PODRUČJA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZID Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020 godinu ZAKON IZ SUSTAVA MIROVINSKOG ...

Pitanja i odgovori
Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Pod kojim uvjetima nezaposlena osoba stječe pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti te na koji način za vrijeme epidemije ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza
Utorak, 05.05.2020, 410-01/20-01/1060

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2020, str. 124
Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – Tiskanica MPP-1
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Kod rješavanja zahtjeva za priznavanjem prava iz mirovinskog osiguranja i određivanje vrijednosnih bodova a time i visine mirovine važan ...

Vijesti
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
rrif - 4.2020, str. 198
Privremeni i povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zakonom o tržištu rada uređen je način zapošljavanja osoba na privremenim i povremenim poslovima u poljoprivredi a da se ...

pip - 4.2020, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

 • COVID-19 / radno-pravna pitanja

rrif - 4.2020, str. 88
Radnici izaslani na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja s osnove ...

Vijesti
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
pip - 3.2020, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

 • Ustupanje radnika u povezano društvo

rrif - 3.2020, str. 132
Neoporezive premije osiguranja u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uplate premije osiguranja mogu predstavljati brojne motive za dugoročno nagrađivanje radnika jer su jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja radnika ...

Pitanja i odgovori
Istek ugovora o radu na određeno vrijeme i korištenje roditeljskog dopusta
Utorak, 18.02.2020.

Radnica je zaposlena na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme Sklopljeni ugovor o radu uskoro istječe međutim radnica je ...

rrif - 2.2020, str. 206
Pravo na mirovinu od 1. siječnja 2020. godine
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonom o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju koji stupa na snagu 1 siječnja 2020 godine kao rezultat uvažavanja volje ...

rrif - 2.2020, str. 180
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za pojedinu godinu utvrđuju se prema prosječno isplaćenoj bruto plaći po ...

pip - 2.2020, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

 1. Rad u nepunom radnom vremenu
 2. Kolektivni višak radnika

rrif - 2.2020, str. 44
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dalje Zavod osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za ...

Sudska praksa
Presuđena stvar
Četvrtak, 23.01.2020.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Zahtjev za naknadu štete
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obrt - 1.2020, str. 88
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2019. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurane te svoje doprinose podmiruju prema ...

Obrt - 1.2020, str. 4
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Autor:

Obrtnici i slobodna zanimanja koji obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak na temelju podataka iz Knjige primitaka i izdataka ...

pip - 12.2019, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

 • Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme radnika na zamjeni
 • Ugovor o radu na određeno/neodređeno

pip - 11.2019, str. 3
Novi zakoni – listopad 2019. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Usklađivanje zakona sa ZSDU om Zakon iz područja mirovinskog sustava Zakon iz područja poreznog sustava Zakon iz područja revizije i ...

pip - 10.2019, str. 101
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

 • Visina dnevnice u tuzemstvu koja se isplaćuje državnim i javnim službenicima i namještenicima te dužnosnicima

rrif - 10.2019, str. 91
Ograničavanje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Doprinos za mirovinsko osiguranje plaća se s osnove osiguranja u okviru generacijske solidarnosti I stup i s osnove individualne ...