Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Plaće članova uprave i članova društva iz trećih zemalja
Petak, 12.11.2021.

Znate li da članovi uprave iz trećih zemalja trebaju imati ugovorenu višu plaću od članova uprave iz RH Na koju ...

rrif - 9.2021, str. 75
Obračun plaća u slučajevima neopravdanog izostanka s posla
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Događa se da radnici koji su prijavljeni u obvezna osiguranja kod poslodavca iz neopravdanih razloga ne dolaze na posao nekoliko ...

rrif - 8.2021, str. 137
Primjena jedinstvenih metodoloških načela u vođenju matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2021 godine na snazi su novi propisi vezani uz mirovinsko osiguranje i izmjene postojećih propisa vezanih za ...

rrif - 4.2021, str. 169
Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poljoprivrednici mogu biti obrtnici a mogu biti i upisani u RPO kao poljoprivrednici Neovisno o tome kako su registrirani porez ...

rrif - 2.2021, str. 171
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja samostalnih osiguranika za pojedinu godinu utvrđuju se prema prosječno ...

rrif - 2.2021, str. 113
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog rada ...

rrif - 11.2020, str. 197
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe mogu uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost Kada fizička osoba obavlja samostalnu djelatnost kao svoje jedino ...

rrif - 9.2020, str. 176
Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Poslodavci su obvezni od prvog dana zasnovanoga radnog odnosa prijaviti radnika u mirovinsko osiguranje Ostali samostalni osiguranici obrt i ...

rrif - 3.2020, str. 205
Likvidatori – radno-pravno i porezno-doprinosno motrište
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju pitanja vezana uz radno pravni položaj likvidatora te ona koja se odnose na položaj ...

rrif - 2.2020, str. 180
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za pojedinu godinu utvrđuju se prema prosječno isplaćenoj bruto plaći po ...

rrif - 2.2020, str. 101
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog ...

rrif - 2.2020, str. 44
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dalje Zavod osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za ...

PrGO - 1.2020, str. 182
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti 2 Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge ...

rrif - 1.2020, str. 56
Primitci i osiguranje članova uprave i likvidatora u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2020 godine za članove uprave i likvidatore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

rrif - 1.2020, str. 48
Minimalna plaća u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto plaće koja pripada radniku za rad u punom radnom vremenu ...

rrif - 1.2020, str. 32
Plaće u 2020. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U okviru četvrtog kruga porezne reforme izmijenjene su i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dohodak od kojih posebnu ...

rrif - 5.2019, str. 203
Poljoprivrednici u sustavu mirovinskog osiguranja u 2019. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonom o mirovinskom osiguranju propisani su slučajevi u kojima je mirovinsko osiguranje obvezno za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne ...

rrif - 3.2019, str. 124
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave – strancima
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog ...

rrif - 2.2019, str. 153
Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u 2018. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 2.2019, str. 83
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Objavljen je novi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju osiguranici ...

rrif - 1.2019, str. 114
Postupci vezani uz mirovinsko osiguranje radnika kod pripajanja trgovačkih društava
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U članku se objašnjava kako treba postupiti s prijavom i odjavom radnika prilikom pripajanja trgovačkih društava 1 Uvod 2 ...

rrif - 1.2019, str. 93
Obvezno osiguranje članova uprave i likvidatora u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge i likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se ...

PrGO - 1.2019, str. 158
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Tko su obveznici doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti 2 Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

rrif - 5.2018, str. 149
Zatezne kamate za doprinos za II. stup na obrascu JOPPD
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Obveza je svakog isplatitelja obaviti uplatu po zaduženim obrascima JOPPD No kada isplatitelj zakasni s plaćanjem poreza na dohodak ...

rrif - 2.2018, str. 202
Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u 2017. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 2.2017, str. 288
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Od 1 siječnja 2017 godine primjenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa prema svima osnovama obveznih osiguranja Napominjemo da ...

rrif - 7.2016, str. 215
Ustupanje radnika i obračun plaće
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Već su prošle dvije godine otkako je stupio na snagu aktualni Zakon o radu kojim je između ostalog u naš ...

rrif - 7.2016, str. 176
Prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o mirovinskom osiguranju uređeno je obvezno mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost samostalnim radom kao što je djelatnost ...

rrif - 3.2016, str. 113
Primitci koji ne podliježu obračunu doprinosa
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prilikom obračuna poreza na drugi dohodak u nekim slučajevima nije potrebno obračunati doprinose Ti su primitci posebno istaknuti odredbama propisima ...

rrif - 12.2015, str. 180
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2016. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani niti po jednoj osnovi trebaju se samostalno obvezno osigurati ...

rrif - 11.2015, str. 93
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Radnici koji rade na poslovima opasnim za život i zdravlje te invalidne osobe s određenim stupnjem invalidnosti ostvaruju pravo na ...

rrif - 5.2015, str. 49
Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zasnivanje radnog odnosa najčešća je osnova stjecanja prava iz socijalnog osiguranja Pri tome je riječ o mirovinskom osiguranju s osnove ...

Pror - 2.2015, str. 62
Mirovinsko osiguranje stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.

U Republici Hrvatskoj mogu boraviti i stranci u svrhu znanstvenog istraživanja Njihov položaj u sustavu mirovinskog osiguranja ovisi o niz ...

rrif - 2.2015, str. 52
Uvedena je još jedna mjera poticanja zapošljavanja (Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osim već postojećih mjera poticanja zapošljavanja u obliku oslobađanja poslodavaca plaćanja doprinosa na plaću jednu godinu ako zaposle osobu koja ...

rrif - 12.2014, str. 37
Predložene su izmjene i dopune Zakona o doprinosima
Autori: Goran KRIŽANEC
Jasna PREPELJANIĆ , dipl. oec.

Vlada Republike Hrvatske uputila je 30 listopada 2014 godine Hrvatskom Saboru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ...

rrif - 5.2014, str. 91
Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 13 % i 15 %
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Radi osiguranja stabilnosti Državnog proračuna Republike Hrvatske kao jedna od mjera osiguranja fiskalnih prihoda je povećanje opće stope doprinosa za ...

rrif - 4.2014, str. 189
Izmjene Zakona o doprinosima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Na 12 sjednici Hrvatskog sabora po hitnoj proceduri 21 ožujka 2014 donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ...

rrif - 4.2014, str. 58
Kontrola plaćanja doprinosa
Autor: Goran KRIŽANEC

Radi osiguranja ravnopravnoga tržišnog natjecanja odnosno kako bi se eliminirao neravnopravan položaj u kojemu su se našli poslodavci koji redovito ...

rrif - 3.2014, str. 175
Obračun doprinosa za pomorce u 2014.
Autor: Goran KRIŽANEC

Svi hrvatski pomorci ukrcani na brodove u međunarodnoj plovidbi bez obzira pod kojom zastavom plove izjednačeni su u svojim pravima ...

rrif - 1.2014, str. 161
Plaće i doprinosi u 2014. te njihovo iskazivanje na obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o obračunu plaća u 2014 Novost na koju treba obratiti pozornost je kao i svake godine ...

rrif - 1.2014, str. 29
Izmjene zakona o doprinosima i porezu na dohodak
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 19 prosinca 2013 stupile su na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojima se ponajviše obavlja usklađenje s propisima Europske ...

rrif - 8.2013, str. 200
Novosti u zdravstvenom osiguranju
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji u sustavu koordinacije socijalnog sustava s Uredbama EU bilo je potrebno izmijeniti i Zakon o ...

rrif - 8.2013, str. 95
Rekapitulacija podataka o plaćama
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Zbog kontrole uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje poslodavci su obvezni na zahtjev HZMO a izraditi rekapitulacije plaća za svaku godinu ...

rrif - 8.2013, str. 86
Zdravstvena zaštita u inozemstvu nakon ulaska u EU
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske EU države članice EU u odnosu na RH više se ne smatraju inozemstvom te se na ...

obav - 5.2013, str. 39
V. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

1 PRIMJENA NAJNIŽE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA2 PREGLED NAJNIŽIH OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA TE STOPA OD 1994 DO 2011 2 ...

obav - 5.2013, str. 38
IV. OBVEZE OBRTNIKA I SLOBODNIH ZANIMANJA - DOHODAŠI I DOBITAŠI

1. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

obav - 5.2013, str. 33
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA

1 OBVEZNICI STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA1 1 PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA1 2 UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE2 ...

obav - 5.2013, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

rrif - 5.2013, str. 134
Doprinosi za osiguranje obveznika paušalnog oporezivanja dohotka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Status osiguranika obveznika poreza na dohodak ovisi o načinu plaćanja poreza na dohodak što potvrđuje obilježje poreza na dohodak kao ...