Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu
Stranica:
171.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja samostalnih osiguranika, za pojedinu godinu utvrđuju se prema prosječno isplaćenoj bruto-plaći po jednom zaposleniku kod pravnih osoba u RH u prethodnoj godini u razdoblju siječanj – kolovoz prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Primjenom koeficijenata objavljenih u Zakonu o doprinosima izračunane su osnovice za sve obvezne osiguranike u RH po svima osnovama osiguranja za sve mjesece 2020. godine, s početkom primjene za siječanj, s rokom dospijeća plaćanja u veljači pa sve do prosinca koji dospijevaju na naplatu u siječnju 2021. godine. U ovom članku pišemo o osnovicama, stopama i svotama doprinosa obrtnika obveznika poreza na dohodak i obveznika poreza na dobitak te ostalih fizičkih osoba koji ostvaruju primitke s osnove poljoprivredne djelatnosti i ostalih samostalnih i profesionalnih zanimanja za 2021. godinu.

  1. Osnovice za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja za obrtnike i slobodna zanimanja za 2021. godinu
  2. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
  3. Dnevne osnovice za plaćanje posebnog doprinosa za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu
  4. Uplatni računi za doprinose obrtnika i ostalih samostalnih zanimanja
  5. Iskazivanje doprinosa u obrascima JOPPD obrtnika i samostalnih zanimanja
  6. Primjeri iskazivanja podataka o doprinosima u obrascima JOPPD
Hashtags:
#Doprinosi, #JOPPD, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #ObveznaOsiguranja, #SocijalnoOsiguranje