Ustupanje radnika i obračun plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2016
Članak:
Ustupanje radnika i obračun plaće
Stranica:
215.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Već su prošle dvije godine otkako je stupio na snagu (aktualni) Zakon o radu, kojim je, između ostalog, u naš je pravni sustav unesen institut ustupanja radnika u povezano trgovačko društvo. Kako su i nadalje česta pitanja o obračunu doprinosa i JOPPD-a glede navedenog instituta te još nekih statusnih, autori u ovome članku daju odgovora na ta pitanja.

1. Uvod
2. Statusna pitanja ustupanja radnika u povezano društvo
3. Obračun doprinosa i JOPPD ustupljenih radnika

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Pravo, #RadnoPravo