Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog rada i tuzemni članovi uprave trebaju voditi računa o najnižoj mjesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa utvrđenoj u svoti od 5.967,65 kn za puno radno vrijeme. No, primitci koji se isplaćuju članovima uprave strancima uobičajeno se oporezuju na način propisan za drugi dohodak. U nekim slučajevima na isplatitelju je i obveza za obračunom doprinosa, dok je u nekim slučajevima obveza stranog člana uprave da se samostalno prijavi na obvezna osiguranja. O navedenome pišemo u nastavku.

  1. Obvezno osiguranje članova uprave stranaca u RH
  2. Primitci stranih članova uprave i njihov porezni položaj
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #Nerezidenti, #ObveznaOsiguranja