Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
Stranica:
101.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog rada, trebaju kao i tuzemni članovi uprave voditi računa o najnižoj mjesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa utvrđenoj u svoti od 5.682,30 kn za puno radno vrijeme. No, primitci koji se isplaćuju članovima uprave strancima uobičajeno se oporezuju na način propisan za drugi dohodak. U nekim slučajevima na isplatitelju je i obveza za obračunom doprinosa, dok je u nekim slučajevima obveza stranog člana uprave da se samostalno prijavi na obvezna osiguranja. O navedenome pišemo u nastavku.

1. Obvezno osiguranje članova uprave stranaca u RH
2. Član uprave stranac u radnom odnosu
3. Primitci stranih članova uprave i njihov porezni položaj

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #ObveznaOsiguranja, #RadStranaca, #UpravaDruštva