III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 5.2013
Članak:
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA I DOHODAKA OD KAPITALA
Stranica:
33.
Autor/i:
Sažetak:

1. OBVEZNICI, STOPE I VRSTE DRUGIH DOHODAKA

1.1. PRERAČUNANE STOPE POREZA I DOPRINOSA

1.2. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE I POREZE

2. POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA

2.1. PRIJEDLOZI ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA I UPORABI DOBITKA ODNOSNO POKRIĆU GUBITKA, O REINVESTIRANOM DOBITKU, I OBLIKOVANJU KAPITALNIH PRIČUVA

Hashtags:
#Dohodak, #Dohodak, #DohodakOdKapitala, #DoprinosiČlanarine, #DrugiDohodak, #ObveznaOsiguranja, #Porezi, #Porezi