Poljoprivrednici u sustavu mirovinskog osiguranja u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Poljoprivrednici u sustavu mirovinskog osiguranja u 2019. godini
Stranica:
203.
Autor/i:
Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

     Zakonom o mirovinskom osiguranju propisani su slučajevi u kojima je mirovinsko osiguranje obvezno za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, a posljedično, u skladu sa Zakonom o doprinosima po navedenim osnovama osiguranja i obveza doprinosa. U članku se opisuju temeljna obilježja toga osiguranja, s naglaskom na promjene vezane uz osiguranje od 1. siječnja 2019. godine prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

1. Obvezno mirovinsko osiguranje poljoprivrednika

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja