Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Stranica:
180.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za pojedinu godinu utvrđuju se prema prosječno isplaćenoj bruto-plaći po jednom zaposleniku kod pravnih osoba u RH u prethodnoj godini u razdoblju siječanj – kolovoz prema objavi Državnog zavoda za statistiku. Primjenom koeficijenata objavljenih u Zakonu o doprinosima izračunane su osnovice za sve obvezne osiguranike u RH po svima osnovama osiguranja za sve mjesece 2020. godine, s početkom primjene za siječanj, s rokom dospijeća plaćanja u veljači pa sve do prosinca, koji dospijevaju na naplatu u siječnju 2021. godine. U ovom članku pišemo o osnovicama, stopama i svotama doprinosa obrtnika obveznika poreza na dohodak i obveznika poreza na dobitak te ostalih fizičkih osoba koji ostvaruju primitke s osnove poljoprivredne djelatnosti i ostalih samostalnih i profesionalnih zanimanja za 2020. godinu.

1. Osnovice za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja za obrtnike i slobodna zanimanja za 2020. godinu
2. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
3. Dnevne osnovice za plaćanje posebnog doprinosa za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu
4. Uplatni računi za doprinose obrtnika i ostalih samostalnih zanimanja
5. Iskazivanje doprinosa u obrascima JOPPD obrtnika i slobodnih zanimanja

Hashtags:
#Mirovinsko, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #ObveznaOsiguranja, #Zdravstveno