Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave – strancima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave – strancima
Stranica:
124.
Autor/i:
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

       Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog rada, kao i tuzemni članovi uprave trebaju voditi računa o najnižoj mjesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa utvrđenoj u svoti od 5.491,20 kn za puno radno vrijeme. No, primitci koji se isplaćuju članovima uprave strancima uobičajeno se oporezuju na način propisan za drugi dohodak. U nekim slučajevima na isplatitelju je i obveza za obračunom doprinosa, dok je u nekim slučajevima obveza stranog člana uprave da se samostalno prijavi na obvezna osiguranja. O navedenome pišemo u nastavku.

1. Obvezno osiguranje članova uprave stranaca u RH
2. Radni odnos stranih članova uprave
3. Primitci naknade za članstvo u upravi prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kada nisu u radnom odnosu

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja