Obračun plaća u slučajevima neopravdanog izostanka s posla

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Obračun plaća u slučajevima neopravdanog izostanka s posla
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Događa se da radnici koji su prijavljeni u obvezna osiguranja kod poslodavca iz neopravdanih razloga ne dolaze na posao nekoliko dana ili prestanu dolazit na posao. U tim situacijama poslodavci se pitaju u kojem im roku mogu / smiju otkazati ugovor o radu, a kada ih odjaviti s obveznih osiguranja. Sve dok radnik nije odjavljen s obveznih osiguranja, poslodavac mu mora obračunati doprinos na minimalnu osnovicu. Primjeri obračuna objašnjavaju se u članku.

  1. Treba li poslodavac isplatiti plaću ako radnik neopravdano ne dolazi na posao
  2. Obveze poslodavca kod neopravdanog izostanaka s posla
  3. Prikazivanje sati neopravdanog izostanka u evidenciji o radnom vremenu i isplatnoj listi
  4. Obračun plaće i doprinosa kad radnik ne radi
Hashtags:
#Doprinosi, #IzostanakSPosla, #NeopravdaniIzostanak, #ObveznaOsiguranja, #OdjavaRadnika