Plaće u 2020. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Plaće u 2020. godini
Stranica:
32.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U okviru četvrtog kruga porezne reforme izmijenjene su i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dohodak od kojih posebnu pozornost izazivaju promjene odredaba koje se odnose na plaće i ostale primitke ostvarene nesamostalnim radom jer su najosjetljivija ne samo porezna nego i socijalna kategorija osobne naravi.
      Na raskrižju dviju godina kada se plaća za posljednji mjesec prethodne godine isplaćuje u prvom mjesecu naredne godine, posebno treba obratiti pozornost na to da se doprinosi iz i na plaću obračunavaju prema važećim propisima za prethodnu godinu, a porez na dohodak i prirez prema propisima važećim u trenutku isplate plaće i ostalih primitaka s osnove nesamostalnog rada.
     Iako je već objavljena osnovica za obračun doprinosa za osiguranike po svima osnovama socijalnog osiguranja u 2020. godini, pri obračunu plaće za prosinac 2019. godine koja se isplaćuje u siječnju 2020. godine primjenjuju se osnovice važeće u 2019. godini, a porez na dohodak obračunava se prema novim odredbama Zakona o porezu na dohodak. U nastavku godine, počinjući od veljače kada će se isplaćivati plaća za siječanj 2020. godine, primjenjivat će se ne samo nove odredbe Zakona o porezu na dohodak nego i nove osnovice za obračun doprinosa. Sve o obračunu plaća u 2020. pišemo u ovom članku.

1. Kako obračunati doprinose i porez na dohodak na plaću u 2020. godini
2. Osobni odbitci u 2020. godini
3. Rokovi za uplatu doprinosa poreza na dohodak i prireza iz plaće i na plaću
4. Obračun plaće u 2020. godini
5. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa
6. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
7. Primjena najviše mjesečne osnovice
8. Primjena najviše godišnje osnovice
9. Plaće hrvatskih ratnih vojnih invalida
10. Poduzetnička plaća u 2020. godini
11. Oporezivanje plaća radnika s prebivalištem na potpomognutom području I. skupine u Gradu Vukovaru
12. Radni i neradni dani i sati u 2020. godini

Hashtags:
#Doprinosi, #ObračunPlaće, #ObveznaOsiguranja, #OsobniOdbitak, #Plaće, #TroškoviOsoblja