Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (dalje: Zavod) osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za slučaj starosti i smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnoga ili potpunoga gubitka radne sposobnosti, a članovima njihovih obitelji prava za slučaj smrti osiguranika, odnosno korisnika mirovine.
      Jedan od važnih elemenata pri određivanju vrijednosnih bodova (a time i visine mirovine) su, uz ostvareni staž osiguranja, plaće koje su evidentirane u matičnoj evidenciji Zavoda. Kako bi se korisnicima osigurao točan izračun vrijednosnih bodova, Zavod obavlja kontrolu podataka za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13. – 115/18., dalje: Zakon) i Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja.

1. Što je uređeno pravilnikom o postupku kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
2. Izvođenje podataka o stažu osiguranja i plaći / osnovici / naknadi
3. Kontrola podataka za ostvarivanje prava
4. Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica
5. Minimalna plaća
6. Rekapitulacija podataka
7. Zapisnik o obavljenoj kontroli
8. Najčešća pitanja obveznika vezana uz popunjavanje rekapitulacije

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja, #RadniStaž, #StažOsiguranja