Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu
Stranica:
288.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2017. godine primjenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa prema svima osnovama obveznih osiguranja. Napominjemo da kada je riječ doprinosima za obvezna osiguranja, oni se uvijek obračunavaju po stopama i prema osnovicama koje su na snazi za mjesec za koji osiguranik ostvaruje prava iz obveznih osiguranja. U skladu s time doprinosi za prava iz socijalnih osiguranja za siječanj 2017. godine treba obračunati po poznatim stopama a prema novim osnovicama. Budući da doprinosi za siječanj dospijevaju na naplatu u veljači, to znači da plaćanje doprinosa na nove osnovice počinje u veljači za siječanj 2017. godine.

1. Uvod
2. Stope doprinosa za obvezna osiguranja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu
3. Važeće osnovice za obračun doprinosa i za 2017. godinu te dospijeće plaćanja doprinosa
4. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
5. Uplatni računi za doprinose
6. Iskazivanje doprinosa na obrascima JOPPD

Hashtags:
#Obrtnici, #ObveznaOsiguranja, #SamostalnaDjelatnost