Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2016. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2016. godini
Stranica:
180.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Članovi uprave, izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani niti po jednoj osnovi trebaju se samostalno obvezno osigurati. Doprinose za obvezna osiguranja podmiruju prema rješenju Porezne uprave. Doprinosi za obvezno osiguranje nisu troškovi društva. O tome pišemo u nastavku.

1. Koje fizičke osobe trebaju biti obvezno osigurani
2. Osnovica za obračun doprinosa
3. Primitci članova uprave i njihov porezni položaj
4. Članovi uprave u sustavu PDV-a
5. Nerezidenti u svojstvu članova uprave
6. Završne napomene

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja