Kontrola plaćanja doprinosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Kontrola plaćanja doprinosa
Stranica:
58.
Autor/i:
Goran KRIŽANEC
Sažetak:
Radi osiguranja ravnopravnoga tržišnog natjecanja, odnosno kako bi se eliminirao neravnopravan položaj u kojemu su se našli poslodavci koji redovito obavljaju obveze u odnosu na poslodavce koji to ne čine, donesene su izmijenjene odredbe Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa koja je stupila na snagu 15. ožujka 2014. O tome pišemo u nastavku.
  1. Uvod
  2. Tko se smatra poslodavcem
  3. Na koji se način provodi Uredba
  4. Sadržaj naloga za plaćanje za isplatu plaće
  5. Sadržaj naloga za plaćanje za uplatu doprinosa
  6. Podnošenje izvješća
  7. Mjere osiguranja naplate doprinosa prema plaći
  8. Ostali poslodavci (poslodavci koji uplaćuju doprinose s isplatom plaće)
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #TroškoviOsoblja