Ispravak obračunanog poreza i doprinosa iz plaće tijekom godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Ispravak obračunanog poreza i doprinosa iz plaće tijekom godine
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Ispravak više ili manje podmirenih obveza iz plaće i na plaću nije uvijek prouzročen previdom ili matematičkom pogreškom. Ponekad smo prisiljeni raditi ispravak više ili manje plaćenih davanja iz i na plaću, primjerice pri isplati naknade za bolovanje zbog ozljede na radu. Naime, u iščekivanju obavijesti od HZZO-a o priznavanju ili nepriznavanju ozljede na radu, poslodavac je obvezan na naknadu obračunati sva davanja koja, nerijetko, nakon obavijesti o priznatoj ozljedi treba vratiti odnosno ispraviti obračun. Postupak je pritom vrlo složen. Ponekada se, pak, isplati tijekom godine ispraviti pogrešku, odnosno vratiti više plaćeni porez na dohodak ili platiti razliku poreza, posebno ako za neke radnike poslodavac nije u mogućnosti sastaviti konačni obračun plaće kod zadnje isplate, a podnošenje porezne prijave rezultiralo bi plaćanjem više poreza. O načinu ispravka doprinosa iz i na plaću te poreza i prireza pišemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Zakonske odredbe prema kojima određujemo strukturu plaće
3. Moguće pogreške i njihov ispravak
4. Zašto je uputno ispraviti porez tijekom godine kod sljedeće isplate plaće
5. Ispravljanje doprinosa i poreza nakon priznate ozljede na radu

Hashtags:
#Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja